Doopsgezinde Dominees

Bio- en bibliografische gegevens rond overleden predikanten die vanaf eind 18de eeuw de Doopsgezinde Broederschap in Nederland hebben gediend. Klik HIER voor een lijst met bijna 700 namen in PDF. De lijst staat ook hieronder. De namen krijgen later een link naar de mini-biografietjes.
De gegevens worden zoveel mogelijk voorzien van portretten.
Opgenomen worden de volgende gegevens :

  • volledige naam en voornamen
  • geboorte- trouw- en overlijdensgegevens
  • (familie)relatie tot andere doopsgezinde predikanten
  • portret met vindplaats of een verwijzing naar een portret
  • opleiding en datum proponentschap
  • ambtelijke loopbaan met standplaatsen
  • gepubliceerde boeken en artikelen – een keuze
  • gearchiveerde brieven
  • overige bijzonderheden
  • gebruikte bronnen

Afkortingen voor en/of volledige namen van vaak gebruikte bronnen:

D.D.C. – Doopsgezind Documentatie Centrum
S.K. – Mennonite Bibliography, 1631-1961 by Nelson P. Springer &  A.J. Klassen
M.E. – The Mennonite Encyclopedia
D.J. – Doopsgezind Jaarboekje
Z.B. – De Zondagsbode
A.D.W. – Algemeen Doopsgezind Weekblad
D.B. – Doopsgezinde Bijdragen (1867-1919)
D.B. – Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks (vanaf 1975)
Mij. Ned. Lett. – Levensberichten Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
Laurense – Apparaat Laurense – documentatiebestand met gegevens over overleden doopsgezinde predikanten, opgezet door ds. Leo Laurense
Biographisch Woordenboek
van Protestantsche Godgeleerden in Nederland (ook: Bie/Loosjes)

A

Akkeringa, Jan Hendrik (1809-1873)
alberda-van der zijpp, teatske ZIE: Zijpp, Teatske van der
Andriessen, Simon Jacobus (1831-1901)
Annema, Hedman (1925-1993)
Appeldoorn, Johan Gerrit (1862-1945)
Attema, Doede (1880-1954)
Attema, Jurriën (1838-1908)

B

Bakels, Herman (1871-1952)
Bakels, Pieter Simons (1844-1921)
Bakker, Adolphina Henriëtte Anne (1907-1983)
Bakker, Claas ( -1884)
Bakker, Cornelis Jacobsz (1842-1899)
Bakker, Gerrit (1789-1872)
Bakker, Hendrik Jacobs (1752-1848)
Bakker, Jacob Sybrands (1802-1863)
Bakker, Jan Fopko (1843-1911)
Bakker, Johannes Michiels ( -1849)
Bakker, Rienk Jacob (1827-1861)
Bakker, Ulbe Dirks ( -1826)
Bakker, Wijntje (1934-2015)
Ballot, Anthony ( -1871)
Ballot, Johannes Stephanus Simeon (1840-1879)
Ban, Anna Jacoba van den [Meerdink-van den Ban] (1899-1974)
Banga, Willem (1879-1955)
Barthel, Hendrik Christian (1877-1936)
Bavink, Gerrit Lodewijk ( -1890)
Beekhuis, Johannes Coenraad (1925-2003)
Beerta, Pieter Roelofs (1783-1852)
Beets Pzn, Pieter (1755-1813)
Bend, Johannes Gerrit van der (1922-1999)
Berg, Harm Gerrit (1882-1920)
Bij, Pieter Sjoerds van der ( -1842)
Bijl, Adrianus Jan (1837-1904)
Bijl, Jan Adrianus Pieter (1882-1967)
Bilderbeek, Henk van (1925-2005)
Billau, August (1847-1892)
Binnerts, Arjen (1865-1932)
Binnerts, Sjoerd Gerben (1839-1915)
Blaauw, Adriaan
blanksma-van der zwaag, trijntje
                        zie: Zwaag, Trijntje van der
Bleeker, Jan van der Boogh
Bleijker, Jan de
Blickensdörfer, Samuel
Blijdensteijn, Isaak de Stoppelaar
bloem-dekker, cornelia félice
                        zie: Dekker, Cornelia Félice
Bodisco, Jacob
Boeke, Isaak Herman
Boeke, Jan
Boekenoogen, Jan Gerrit
Boer, Emile Henri
Boer, Hermanus de
Boerlage, Jacoba (Coba) Johanna
Boersma, Rein Douwes
Boetje, Gerrit Jochems
Boetje, Herman
Boetje, Jochem
Bol, Gerrit Dirks
Bol, Klaas Pieters
Bonga, Lykele
Bonk, Pieter
Boonstra, Broer Piersz
Borg, Jan ter
Born, Feike
Bos, Maaike [van der Velden-Bos]
Botke, Pieter
Bouma, Symen Jacob
Bouman, Hermanus Lambertus
Braak, Frederik Wilhelm Wouter
Brakel, Johan Engelbert van
Bremer, Hendrik
Britzel, Hendrik
Broer, Andries, Lucas
Broer, Wouter
Broese van Groenou, Herman
Broos, Abraham
Brouwer, Jan
Bruggencate, Henriëtte Cornelia ten [Voorhoeve-ten Bruggencate]
Brugman, Christina Wilhelmina [den Herder-Brugman]
Brüsewitz, Carl Friedrich
Buruma, Ybele, S
Bussy, Izaak Jan le Cosquino de
Buy, Jean Bernard du
Büch, Anna Clara [Krijtenburg-Büch]

C

Calcar, Hendrik van
Calcar, Jan Daniël van
Cardinaal, Cornelis
Cate Hoedemaker, Herman ten
Cate, Arnold Hermanszn ten
Cate, Egbertus Marius ten
Cate, Frederik ten
Cate, Gerhard Thzn ten
Cate, Gerrit ten
Cate, Herman Hermansz ten
Cate, Herman Izaäk ten
Cate, Izaäk ten
Cath, Enne Wouters
Cleeff Jr, Laurens van
Cleeff, Hendrik van
Cleeff, Hendrikus Arnoldus van
Cleeff, Laurens J. Jz van
Cleeff, Laurens van
Cnoop Koopmans, Wopko
Cool, Gerrit
Cool, Pieter
Corver, Cornelis
Coster, Herman Gerrit van Velzen
Coster, Lambertus ten Cate
Costers, Julian Hendrik
Craandijk, Jacobus
Cramer, Alle Meenderts
Cramer, Alle Meinderts
Cramer, Samuel
Cremer, Bernardus
Cremer, Herman C
Croese, Hendrik
Croix, Andre du
Cuperus, Andle Scheltes
Cuperus, Bartholomeus
Cuperus, Johannes Nannes

D

Daalder, Enno
Daalder, Simon Martinus Anton
Dantuma, Oeds Roelofs
Deenik, Albertus Agathus
Deenik, Mark Leonard
Dekker, Cornelia Félice [Bloem-Dekker]
Dekker, Samuel Johan
Delden Bzn., Jan van
Delden, Maurits Ernst van
Dijk, August Frederik Leopold van
Dijkema, Fokke
Dijkstra, Elisabeth
Dijkstra, Jogchum
Dijkstra, Uilke Reitses
Dirkmaat, Jan
Doel, Anton van den
Dokkum, C.M. van
Dokkum, Cornelis Roelof van
Dokkumburg, Pieter van
Dornseiffen, Hoito Godert
Douwen, Wiebe Jans van
Doyer Tzn, Anthony
Doyer van Cleeff, Anthony
Doyer, Abraham
Doyer, Assuerus
Doyer, Mattheus
Doyer, Sara Elisabeth
Dozy, Jan Dionijs
Dronrijp Uges, Herman Coenraad Andries
Drooge, Alexander Hubertus van
Dufour, Bartholomeus
Duin, Cornelis van
Duparc, Else Atie [Franken-Duparc]
Dyserinck, Johannes

E

Eeghen, Christiaan Pieter van
Eelman, Johanna Maria
Eerens, Jacqueline Louise de
Elhorst, Hendrik Jan
Engelkes, Engelko
Ens, Hendrik
Ens, Petrus
Erkelens, Johannes Marinus

F

Faber, Reint Johannes
Fast, Abraham
Feenstra Jr., Pieter
Feenstra, Pieter
Feenstra, Pieter Wepkes (1768)
Feenstra, Pieter Wepkes (1831)
Feickens, Klaas Oenes
Fennema, Izaäk ten Cate
Fink, Ruardus
Fleischer, Frederik Cornelis
Fleischer, Willem Isaäk
Floh, Jacob Hendrik
Fopma, Geert
Foppema, Roel
franken-duparc, else atie
                        zie: Duparc, Else Atie
Franken, Gerben Frankes
Franken, Henk J.
franken-liefrinck, elza
                        zie: Liefrinck, Elza
Frater Smid, Everhardus
Frerichs, Geert Elias
Frerichs, Johannes Gerard
Frevel, Angeniëtta Maria Louise

G

Gaaikema, Harm Hendrik
Gaaikema, Menno Jan Jacob
Gelder, Arend Hendrik van
Gelder, Hendrik Arend van
Gerhards, Wilhelm
Gerrits, Gerlof
Gerritsma, Anne
Gerritsma, Mettje Tjitske
Geuns, Bartel van
Geuns, Cornelis Sytse van
Geuns, Jan van
Geuns, Matthias C. van
Geuns, Matthijs Jansz van
Giessen, Jan Hendrik van
Gilse, Alexander Gerard van (1847)
Gilse, Alexander Gerard van (1923)
Gilse, Jacob van
Gilse, Jan van
Glasz, Pieter Jacob
Golterman, Willem Frederik
Gooszen, Sara
Goot Pz, Pieter van der
Goot, Arnold Hiddes van der
Goot, Benjamin van der
Goot, Syne Hiddes van der
Goot, Syne van der
Gorter, Adam Gosses
Gorter, Douwe Simons
Gorter, Foeke Wigles
Gorter, Johanna [Woudstra-Gorter]
Gorter, Klaas
Gorter, Klaas Simons
Gorter, Klaas Tamme
Gorter, Simon (1778)
Gorter, Simon (1838)
Gorter, Simon Henri Nicolaas
Gosses Godartzn, Sjoerd
Goteling Vinnis, Lodewijk Frederik
Goudsbloem, Arie Pieter
Grin, Simon
Groeneveld, D.
Groeneveld, Frits Ph.
Groot, Gerrit de
Groot, Jacob
Grootes, Jan Pieter Huijbert
Grouw, Gerben Korneliszn van
Grouw, Tjalling Gerbens van
Gulik, Augustus van
Gulmans, Jaap

H

Haars, David
Haarst, Willem Pieter Jasper van
Haga, Bauke
Haga, Hendrikus
Haijma, Klaas Jelles
Halbertsma, Joost Hiddes
Halbertsma, Lieuwe Eeltjes
Harting, Dirk
Hartog, Jacob
Hartog, Jan (1772)
Hartog, Jan (1829)
Hartog, Marc Leonard
Heep, Josephus Johannes
Heeringa, Gerrit
herder-brugman, christina wilhelmina den
                        zie: Brugman, Christina Wilhelmina
Herder, Gerrit Johannes Wilhelmus den
Herder, Hendrik Arnoldus Martinus
Heringa, Petrus Marinus
Hesta, Leonardus
Heynes, Martinus Johannes
Hilverda, Johannes Wytze
Hilverda, Wytze
Hoek, Atse Wybes van der
Hoek, Wybe Hommes van der
Hoekema, Catharinus Paulus
Hoekstra Bz., Sytze
Hoekstra, Benedictus
Hofkes, Herman Christiaan
Hofman, Rudolf
Hofstede, Gerrit
Hoitsema, Anco Synco
Holl, Folpmer Jacob de
Hollenberg, Pieter
Holtz, Lodewijk Gerhard
Homan, Biense Klaas
Honig, Jan Jansz
Honig, Klaas Jansz
Honigh, Meindert
Hooghiemster, Herre
Hoogslag, Titus
Hoop Scheffer, Jacob Gijsbert de
Hoop, Taedse Jakles de
Hoosen, Jan Jansz
Hovens Greve, Abraham Kornelis
Hovens Greve, Coenraad
Huidekoper, Anne Willem
Huizinga, Dirk Jacobs
Huizinga, Doewe Siewerts
Huizinga, Jacob Dirks
Huizinga, Jacob Tietes
Huizinga, Menno
Hulshoff, Abraham Allard
Hulshoff, Gerhard Adam (1836)
Hulshoff, Gerhard Adam (1874)
Hulshoff, Isaac
Hulshoff, Jacob
Hulsinga, Gosse Alles
Hulsinga, Wybe Gosses
Hulst, Jan Laurensz. van
Hulst, Jan van
Hulst, Laurens Jansz. van
Hulst, Willem van
Hylkema, Cornelis Bonnes
Hylkema, Johannes Hendrikus (Jan)
Hylkema, Meindert Albert
Hylkema, Oepke Trinus
Hylkema, Tjeerd Oeds

I

IJsenbeek, Daniel
Inja, Cornelis Poulis
iwema-schipper, francien
                        zie: Schipper, Francien

J

Jacobszoon, Jacob Pieter
Jeeps, Ulbe H.
Jelsma, Tsjerk
Jesse, Willem
Jolles, Wilhelmina Cornelia
Jong, Arnoldus de (1802)
Jong, Arnoldus de (1873)
Jonge, Auke F. de
Jongh, Jacob de
Julius, Jacob

K

Kaijser, Anthonie
Kalverboer, Simon
Kam, Adrianus J. de
Kampen, Willem Abraham van
Karsdorp, Gerrit
Kater, Gerard
Keessen Jr., Willem Dirks
Keessen, Dirk Aldert
Keessen, Gerrit Cornelis
Keessen, Willem Willems
Keestra, Romke Jansz
Keijser, Marie
Kerbert, Jan
Keulen, Jeljer
Keuning, Herman Rein
Keuning, Jelle Pieter
Keuning, Pieter
Keuter, Albert
Kielstra, Tjepke
Klaasesz, Frederik Ignatius
Klein, Leendert
Klosma, Volkert Klazes
Knipscheer, Jacob Frederik
Knipscheer, Leendert Desiderius Gerardus
Knot, Jan
Koekebakker, Hendrik
Koekebakker, Jacob
Koekebakker, Willem
Koening, Francina [Tieks-Koening]
Koning, Jan
Kooijmans, F.B.
Kooiman, Jan
Koopmans, Dirk
Koopmans, Gerbrand
Koopmans, Lieuwe
Koopmans, Rinse
Kops, Jan
Kossen, Dirk
Kossen, Hendrik Bernardus
Kossen, Heron
Koster, Jan
Kosters, Gerardus Martinus
Kosters, Martinus Jan
Kraemer, Gustav
kraft-rothfusz, eva tiny
                        zie: Rothfusz, Eva Tiny
krijtenburg-büch, anna clara
                        zie: Büch, Anna Clara
Krijtenburg, Jacob
Kuiken, Roelof
Kuiper, Abraham Kornelis
Kuiper, Frederik (Frits)
Kuiper, Jacob
Kuiper, Jacob (1874)
Kuiper, Jan
Kuiper, Taco (1767)
Kuiper, Taco (1824)
Kuipers, Robijn
Kuipers, Willem Hendrik
Kuitse, Roelof Sijtse
Kuperus, Rinke Sjoerds
Kutsch, Lojenga Salvus
Kühler, Wilhelmus Johannes

L

Laan, Theo van der
Langbeek, Grietje
Lange, Jan
Lange, Rudolf Christiaan de
Lanoy, Karel de
Laurense, Leo
Leendertz, Abraham Cornelis (1822)
Leendertz, Abraham Cornelis (1854)
Leendertz, Cornelis (1784)
Leendertz, Cornelis (1843)
Leendertz, Cornelis Abraham
Leendertz, Jacobus
Leendertz, Johannes Matthias
Leendertz, Pieter Wzn
Leendertz, Willem (1883)
Leendertz, Willem Isaac
Leignes Bakhoven, Helena Christina
Leistra, Aafke
Lennep, Egbert David van
Leyns, Hillegonda Alida [Schiere-Leyns]
Liefde, Jan de
Liefrinck, Elza [Franken-Liefrinck]
Linden, Andries Jan van der
Linden, Jan Willem van der
Lodeesen, David
Loghum Slaterus, Anne Jans
Londo, Marije J.C. [Oosters-Londo]
Loosjes, Adriaan
Loosjes, Jacob
Loosjes, Vincent
Lubberde, Klaas Jacobs
Lubberden, Pieter Jans
Lubberden, Willem Jans
Lugt, Paulus Johan
Lugt, Pieter Evert
Luikinga, Hendrik
Luikinga, Menno Willem
Luikinga, Willem
Lulofs, Sicco
Luyt, Johanna M.

M

Maakal, Wouter Martens
Maar, Catharinus Cornelis de
Maarse, Jan
Maathuis, Gerardus Antonnis
mankes-zernike, anne
                        zie: Zernike, Anne
Mantel, Jan
Maris, Adriana Johanna
Martens, Marten
Matthijssen, Johannes Petrus
Mauve, Willem Carel
Meerburg Snarenberg, Johannes
meerdink-van den ban, anna jacoba
zie: Anna Jacoba van den Ban
Meihuizen, Hendrik Wiebes
Meijer, Johannes Arnoldus Antonius
Menalda, Eeke
Menalda, Simon Thomaszn
Mesdag, Nine [Treffers-Mesdag]
Mesdag, Willem
Messchaert, Nicolaes
Messie, Piet
Meulen, Folkert Rintsje van der
Meulen, Hendrik ter
Meulen, Karst Sybrand van der
Meulen, Meinte van der
Meulen, Piet van der
Meulen, Sipke Inne van der
Milatz, Frederik Franciscus
Moerbeek, Jacobus van
Molenaar, Isaac (1776)
Molenaar, Isaac (1813)
Molenaar, Isaac (1848)
Mulder, Abraham
Mulder, Alje
Mulder, Edsge Marten
Mulder, Heyko Harms
Mulder, Maria Christina [de Wilde-Mulder]
Muller, Christiaan
Muller, Samuel
Muusse, Klazina Alida [Zeemans-Muusse]
Müller, Johann Peter

N

Nielsen, Jan Tjeerd
Nieuwenhuys, Benjamin
Nieuwenhuyzen, Jan van
Nijdam, Cornelis
Nijdam, Sytze Gerrit
Nolthenius, Marius Johannes
Noordhof, Jan Krijns
Nooter, Jan
Noteboom, Lamoraal

O

Offerhaus, Catharina Elisabeth
Oldekamp, Jan
Onnes, Michiel
Oor, Jan Cornelis
Oosterbaan, Jacob
Oosterbaan, Jacob Everts
Oosterbaan, Johannes Arnoldus (1837)
Oosterbaan, Johannes Arnoldus (1910)
Oosterbaan, Pieter
oosters-londo, marije j.c.
                        zie: Londo, Marije J.C.
Overbeek, Cornelis Loosjes
Overbeek, Klaas Tigler
Overbeek, Pieter

P

Pasma, Frans Hendriks
Pekelharing, Dirk
Pekelharing, Klaas Rutger
Pekema, Engelbertus
Pekema, Jelle Sippesz
Persijn, Jan
Pesch, Abraham Jacobus van
Plaats, Jan Daniël
Plantenga, Broer Pieter
Plantinus, Doede Jans
Plantinus, Jan
Ploeg, Feike van der
Ploeg, Folkert van der
Ploeg, Hidde Wybe van der (1769)
Ploeg, Hidde Wybe van der (1815)
Ploeg, Jan van der
Ploeg, Johannes Aeschinus van der
Ploeg, Sybrand Feico van der
Ploeg, Tjalke Johannes van der
Pol, Adam
Pol, Gerhard
Pol, Jacob
Pol, Jan
Pol, Johannes
Post, Bouwe
Post, Harmen Andries
Postema, Martien Cornelis
Postma, Foeke Ymes
Postma, Johan Sjouke
Postma, Tjipke
Pott, Nicolaas
Pottinga Hzn, Jetse
Pottinga, Dirk
Prook, Pieter Gerrits
Prook, Willem Cornelis

R

Rawie, Johannes Hendrik
Reen, Ynse Ypes
Reinders, Luurdo
Reinders, Uko Jan
Rekker, Sikke
Richards, Dick
Richardson, Jacqueline Andrée [Thimm-Richardson]
Riemsdijk, Joseph Hubertus van
Rijswijk, Govert Jan van
Ris, Klaas
Rothfusz, Eva Tiny [Kraft-Rothfusz]
Rowaan, Johannes
Rudolphi, Barthold Hendrik
Rusburg, Barend
Rössing, K.W.

S

Schayck, Pieter Jacobus van
Schepman, Margaretha Catharina
Schermer, Klaas Cornelis
Scherpenhuyzen, J
Schiere, Teunis
schiere-leyns, hillegonda alida
                        zie: Leyns, Hillegonda Alida
Schiff, Willem Cato
Schipper, C.A.
Schipper, Francien [Iwema-Schipper]
Schipper, Jan
Schippers, Jan
Schopenhauer, W.
Schreurs, Teunis Wolters
Schuilenburg, Pieter Haitses
Schuiling, Klaas Roelof
Schuiling, Roelof Roelofs
Schuurmans, Hermanus
Schuursma, Roelof
Sepp, Alidus Anne
Sepp, Christiaan
Sepp, Hendrik Albert
Sepp, Jan
Siccama, Djurre Ekke Willem
Siccama, Tine Geertruida
Siedsma, Jelle Ulbes
Siemelink, Tjaard Hendrik
Simonides, Johan
Sipkema, Ane
Sipkema, Johannes Wibrandus
Sixma, Frederik Hendrik
Slogteren, Pieter Guibald van
Slooten, Johanna Hendrika van der
Sluijs, Jan Jacob Johan van
Sluis, Arend Jan van der
Smeding, Sibold Sicco
Smidts, Jan Pieters
Smidts, Pieter Jans
Smit, Huibje Jans
Snaaijer, Adriaan Johan
Snellen, August
Someren Greve, Hendrik van
Spaans, Simon
Spaargaren, Jacob
Spaargaren, Jan Willem
Staveren, Willem Cornelis van
Stiel, Albert
Stoppelaar, Jan de
Stoppelaar, Reinder Jacobus Taekema de
Straatman, Jan Willem
Straten, Eduard van
Stubbe, Margaretha Catharina
Stuyvenberg, Jan Willem van
Swart, Rindert
Sybolts, Pieter
Sybrandi, Jacob
Sybrandi, Klaas
Sybrandi, Sybrand Klazes

T

Taconis, Inne Thijsses
Taconis, Klaas Ris
Teerns, Jelle Sipkes van
Teerns, Sipke Jelles van
Thiessen, Jacob
thimm-richardson, jacqueline andrée
                        zie: Richardson, Jacqueline Andrée
tieks-koening, francina
                        zie: Koening, Francina
Tjeenk Willink, Herman Didericus
Toe Water, Willem Hendrik
treffers-mesdag, nine
                        zie: Mesdag, Nine
Tulner, Harmen Pieter

U


Uiterdijk, Menzo
Uiterwijk, Jakobus Hendrik
Uitterdijk, Nanninga

V

Valeton, Hermanus Cornelis
Veen Jr, Pieter Hendriks
Veen, Gerrit van
Veen, Jarig Hielkes van der
Veen, jr., Pieter Hendriks
Veen, Onno Louis van der
Veen, Roelof van der
Veen, sr., Pieter Hendriks
Veen, Theodorus van
Veen, Theunis Hendrik van
Veen, Wicher
Veenland, Ubele Ymes
Veenstra, Djurre Sakes
Veenstra, Hendrik Cornelis
Veer, Thomas van der
Vegte, Jan Pieter van der
Vegte, Matthias van der
velden-bos, maaike van der
                        zie: Bos, Maaike van der
Veldstra, Atze
Venema, Tjebbe Wiegers
Verheus, Simon Leendert
Verstege, Johan Antonius Jacobus
Verveld, Stado Jan
Verwer, Jacob de
Vis, Abraham
Vis, Albert
Vis, Cornelis
Vis, Jan Marie
Vis, Pieter
Vis, Pieter Albert
Visscher Jr, Jan
Visscher, Jan
Visser, Durk Gerbens
Vissering, Gerbrand
Vissering, Jacobus David
Voolstra, Sjouke
voorhoeve-ten bruggencate, henriëtte cornelia
                        zie: Bruggencate, Henriëtte Cornelia ten
Vos, Karel
Vreeken, Arend Vreek
Vreeken, Cornelis Pieter
Vreeken, Klaas Vreek
Vreeken, Willem Arend
Vries Mzn., Antoni de
Vries, Abraham de
Vries, Bouwe Pieter de
Vries, Jeronimo de
Vries, Reitze de
Vries, Sytse Jans de
Vrijer Adriaansz., Gerrit

W

Waard, Sytze Klazes de (1796)
Waard, Sytze Klazes de (1849)
Wagemaker, Jacobus Lodewijk de
Walig, Jan
Wartena, Johannes Aeschinus
Wartena, Sjoerd
Wartena, Sjoerd Dirk August
Wassing, Gerrit
Water, Adrianus Pieter van de
Weij, Frans van der
Werf, Eeltje Reins van der
Werf, Johannes Reins van der
Westerdijk, Pieter Bernard
Westerman Holstijn, Jan
Westra, Herman
Wethmar, Hendrik
Weydmann, Ernst
Wieling, Foppe Ebeles
Wieling, Sjoerd Ebeles
Wieringa, Jan
Wiersma, Jan Nannes
Wiersum, Jan Geerts van
Wilde, Hendrik Jans de
wilde-mulder, maria christina de
                        zie: Mulder, Maria Christina
Winkler Prins, Anthony
Winter, Molly de
Wissel, Anthonie van der
Wissel, Felix van der
Wittenberg, Thomas A.J.
Witteveen, Hendrik Johannes
Woelders, Hendrik Jacobus
Woelinga, Haeye Douwe
Woude, Ben van der
Woude, Pieter Ymes van der
Woude, Ynse Pieters van der
Woudstra, Harmen Wybes
woudstra-gorter, johanna
                        zie: Gorter, Johanna
Wuite, Geert Jans
Wuite, Jan
Wuite, Jan Johan Gerard
Wybrands, Aemilius Willem
Wybrands, Christiaan Nicolaas

Y

Yntema, Jan

Z

Zaanen, Jacob van
zeemans-muusse, klazina alida
                        zie: Muusse, Klazina Alida
Zeeuw, Reinier de
Zernike, Anne [Mankes-Zernike]
Zetten, Ger van
Zijlstra, Henderika Gezina
Zijpp, Nanne van der
Zijpp, Teatske van der [Alberda-van der Zijpp]
Zondervan, Pieter Sjoerds
Zonneveld, Johannes
Zutphen, Pieter Willem van
Zwaag, Trijntje van der [Blanksma-van der Zwaag]