Doopsgezinde Dominees

Bio- en bibliografische gegevens rond overleden predikanten die vanaf eind 18de eeuw de Doopsgezinde Broederschap in Nederland hebben gediend. Klik HIER voor een pdf met overzicht van de bijna 700 namen. Dezelfde lijst hieronder is aanklikbaar naar pdf’s met informatie over de persoon. Deze pdf’s worden langzamerhand toegevoegd en worden zo mogelijk voorzien van portretten.
Opgenomen worden de volgende gegevens :

  • volledige naam en voornamen
  • geboorte- trouw- en overlijdensgegevens
  • (familie)relatie tot andere doopsgezinde predikanten
  • portret met vindplaats of een verwijzing naar een portret
  • opleiding en datum proponentschap
  • ambtelijke loopbaan met standplaatsen
  • gepubliceerde boeken en artikelen – een keuze
  • gearchiveerde brieven
  • overige bijzonderheden
  • gebruikte bronnen

Afkortingen voor en/of volledige namen van vaak gebruikte bronnen:

D.D.C. – Doopsgezind Documentatie Centrum
S.K. – Mennonite Bibliography, 1631-1961 by Nelson P. Springer & A.J. Klassen
M.E. – The Mennonite Encyclopedia
D.J. – Doopsgezind Jaarboekje
Z.B. – De Zondagsbode
A.D.W. – Algemeen Doopsgezind Weekblad
D.B. – Doopsgezinde Bijdragen (1867-1919)
D.B. – Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks (vanaf 1975)
Mij. Ned. Lett. – Levensberichten Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
Laurense – Apparaat Laurense – documentatiebestand met gegevens over overleden doopsgezinde predikanten, opgezet door ds. Leo Laurense
Biographisch Woordenboek van Protestantsche Godgeleerden in Nederland (ook: Bie/Loosjes)

A

Akkeringa, Jan Hendrik (1809-1873)
alberda-van der zijpp, teatske [ZIE: Zijpp, Teatske van der]
Andriessen, Simon Jacobus (1831-1901)
Annema, Hedman (1925-1993)
Appeldoorn, Johan Gerrit (1862-1945)
Attema, Doede (1880-1954)
Attema, Jurriën (1838-1908)

B

Bakels, Herman (1871-1952)
Bakels, Pieter Simons (1844-1921)
Bakker, Adolphina Henriëtte Anne (1907-1983)
Bakker, Claas ( -1884)
Bakker, Cornelis Jacobsz (1842-1899)
Bakker, Gerrit (1789-1872)
Bakker, Hendrik Jacobs (1752-1848)
Bakker, Jacob Sybrands (1802-1863)
Bakker, Jan Fopko (1843-1911)
Bakker, Johannes Michiels ( -1849)
Bakker, Rienk Jacob (1827-1861)
Bakker, Ulbe Dirks ( -1826)
Bakker, Wijntje (1934-2015)
Ballot, Anthony ( -1871)
Ballot, Johannes Stephanus Simeon (1840-1879)
Ban, Anna Jacoba van den (1899-1974) [AKA: Meerdink-van den Ban]
Banga, Willem (1879-1955)
Barthel, Hendrik Christian (1877-1936)
Bavink, Gerrit Lodewijk ( -1890)
Beekhuis, Johannes Coenraad (1925-2003)
Beerta, Pieter Roelofs (1783-1852)
Beets Pzn, Pieter (1755-1813)
Bend, Johannes Gerrit van der (1922-1999)
Berg, Harm Gerrit (1882-1920)
Bij, Pieter Sjoerds van der ( -1842)
Bijl, Adrianus Jan (1837-1904)
Bijl, Jan Adrianus Pieter (1882-1967)
Bilderbeek, Henk van (1925-2005)
Billau, August (1847-1892)
Binnerts, Arjen (1865-1932)
Binnerts, Sjoerd Gerben (1839-1915)
Blaauw, Adriaan (1855-1883)
blanksma-van der zwaag, trijntje ZIE: Zwaag, Trijntje van der
Bleeker, Jan van der Boogh (1762-1833)
Bleijker, Jan de (1765-1832)
Blickensdörfer, Samuel (1848-1926)
Blijdensteijn, Isaak de Stoppelaar (1811-1857)
bloem-dekker, cornelia félice ZIE: Dekker, Cornelia Félice
Bodisco, Jacob (1808-1872)
Boeke, Isaak Herman (1846-1913)
Boeke, Jan (1805-1854)
Boekenoogen, Jan Gerrit (1856-1933)
Boer, Emile Henri (1913-1971)
Boer, Marie (1907-1990)
Boer, Hermanus de (1829-1909)
Boerlage, Jacoba Johanna (1892-1971)
Boersma, Rein Douwes (1880-1965)
Boetje, Gerrit Jochems ( -1854)
Boetje, Herman (1846-1937)
Boetje, Jochem (1841-1890)
Bol, Gerrit Dirks ( – )
Bol, Klaas Pieters ( – )
Bonga, Lykele (1892-1952)
Bonk, Pieter ( -1893)
Boonstra, Broer Piersz (1784-1863)
Borg, Jan ter (1782-1847)
Born, Feike (1825-1886)
Bos, Maaike (1925-2012) [AKA: van der Velden-Bos]
Botke, Pieter (1856-1929)
Bouma, Symen Jacob (1903-1963)
Bouman, Hermanus Lambertus (1828-1878)
Braak, Frederik Wilhelm Wouter (1874-1942)
Brakel, Johan Engelbert van (1882-1950)
Bremer, Hendrik (1916-1992)
Britzel, Hendrik (1871-1942)
Broer, Andries, Lucas (1900-1994)
Broer, Wouter (1906-1968)
Broese van Groenou, Herman (1822-1894)
Broos, Abraham (1834-1864)
Brouwer, Jan (1760-1838)
Bruggencate, Henriëtte Cornelia ten (1893-1968) [AKA: Voorhoeve-ten Bruggencate]
Brugman, Christina Wilhelmina (1913-2004) [AKA: den Herder-Brugman]
Brüsewitz, Carl Friedrich (1919-2008)
Buruma, Ybele, S. (1884-1969)
Bussy, Izaak Jan le Cosquino de (1846-1920)
Buy, Jean Bernard du (1870-1962)
Büch, Anna Clara (1917-1953) [AKA: Krijtenburg-Büch]

C

Calcar, Hendrik van
Calcar, Jan Daniël van
Cardinaal, Cornelis
Cate Hoedemaker, Herman ten
Cate, Arnold Hermanszn ten
Cate, Egbertus Marius ten
Cate, Frederik ten
Cate, Gerhard Thzn ten
Cate, Gerrit ten
Cate, Herman Hermansz ten
Cate, Herman Izaäk ten
Cate, Izaäk ten
Cath, Enne Wouters
Cleeff Jr, Laurens van
Cleeff, Hendrik van
Cleeff, Hendrikus Arnoldus van
Cleeff, Laurens J. Jz van
Cleeff, Laurens van
Cnoop Koopmans, Wopko
Cool, Gerrit
Cool, Pieter
Corver, Cornelis
Coster, Herman Gerrit van Velzen
Coster, Lambertus ten Cate
Costers, Julian Hendrik
Craandijk, Jacobus
Cramer, Alle Meenderts
Cramer, Alle Meinderts
Cramer, Samuel
Cremer, Bernardus
Cremer, Herman C
Croese, Hendrik
Croix, Andre du
Cuperus, Andle Scheltes
Cuperus, Bartholomeus
Cuperus, Johannes Nannes

D

Daalder, Enno
Daalder, Simon Martinus Anton
Dantuma, Oeds Roelofs
Deenik, Albertus Agathus
Deenik, Mark Leonard
Dekker, Cornelia Félice [AKA: Bloem-Dekker]
Dekker, Samuel Johan
Delden Bzn., Jan van
Delden, Maurits Ernst van
Dijk, August Frederik Leopold van
Dijkema, Fokke
Dijkstra, Elisabeth
Dijkstra, Jogchum
Dijkstra, Uilke Reitses
Dirkmaat, Jan
Doel, Anton van den
Dokkum, C.M. van
Dokkum, Cornelis Roelof van
Dokkumburg, Pieter van
Dornseiffen, Hoito Godert
Douwen, Wiebe Jans van
Doyer Tzn, Anthony
Doyer van Cleeff, Anthony
Doyer, Abraham
Doyer, Assuerus
Doyer, Mattheus
Doyer, Sara Elisabeth
Dozy, Jan Dionijs
Dronrijp Uges, Herman Coenraad Andries
Drooge, Alexander Hubertus van
Dufour, Bartholomeus
Duin, Cornelis van
Duparc, Else Atie [AKA: Franken-Duparc]
Dyserinck, Johannes

E