Doopsgezinde Dominees

Bio- en bibliografische gegevens rond overleden predikanten die vanaf eind 18de eeuw de Doopsgezinde Broederschap in Nederland hebben gediend. Klik HIER voor de pdf met een opsomming van de bijna 700 namen. De informatie werd in de loop van enkele decennia verzameld door (succesievelijk) dominee L. Laurense, S. Yoder, B. Lavooij-Janzen, T. Voolstra, A. Plak en D. Krijtenburg. In de lijst hieronder staan vanaf eind november 2023 alle namen aanklikbaar naar pdf’s met nadere informatie over de betreffende persoon. Die bestanden worden zo mogelijk voorzien van portretten. In de loop der tijd verschijnen er in die pdf’s ook steeds meer directe linken naar digitaal beschikbare boeken en artikelen van en over deze predikanten. Opgenomen worden de volgende gegevens:

  • volledige naam en voornamen
  • geboorte- trouw- en overlijdensgegevens
  • (familie)relatie tot andere doopsgezinde predikanten
  • portret met vindplaats of een verwijzing naar een portret
  • opleiding en datum proponentschap
  • ambtelijke loopbaan met standplaatsen
  • gepubliceerde boeken en artikelen – een keuze
  • gearchiveerde brieven
  • overige bijzonderheden
  • gebruikte bronnen

Volledige namen van soms gebruikte afkortingen voor geciteerde bronnen:

D.D.C. – Doopsgezind Documentatie Centrum
S.K. – Mennonite Bibliography, 1631-1961 by Nelson P. Springer & A.J. Klassen
M.E. – The Mennonite Encyclopedia
D.J. – Doopsgezind Jaarboekje
Z.B. – De Zondagsbode – in doopsgezinde en verwante christelijke gemeenten (titel t/m jaargang 7, 1893/94)
Z.B. – De Zondagsbode – Doopsgezind Weekblad (titel vanaf jaargang 8, 1894/95)
A.D.W. – Algemeen Doopsgezind Weekblad
D.B. – Doopsgezinde Bijdragen (1861-1919)
D.B. – Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks (vanaf 1975)
Mij. Ned. Lett. – (Levensberichten in) Jaarboek van de Maatschappij der Nederlands(ch)e Letterkunde
(Apparaat) Laurense – documentatiebestand met gegevens over overleden doopsgezinde predikanten, opgezet door ds. Leo Laurense
BLNP Of: Biografisch Lexicon – Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme
Bie/Loosjes Of ook: Biogr Wb – Biographisch Woordenboek van Protestantsche Godgeleerden in Nederland (6 delen)
Blok/Molhuysen Of ook: NNB Wb. – Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek (10 delen)
DBNL – Digitale Bibliotheek van Nederlandse Letteren
Delpher – projectwebsite van de K.B. met gescande Nederlandstalige publicaties (delpher.nl)
gameo – online versie van de Mennonite Encyclopedia (gameo.org = global anabaptist mennonite encyclopedia online)

A

Akkeringa, Jan Hendrik (1809-1873)

alberda-van der zijpp, teatske ZIE: Zijpp, Teatske van der

Andriessen, Simon Jacobus (1831-1901)

Annema, Hedman (1925-1993)

Appeldoorn, Johan Gerrit (1862-1945)

Attema, Doede (1880-1954)

Attema, Jurriën (1838-1908)


B

Bakels, Herman (1871-1952)

Bakels, Pieter Simons (1844-1921)

Bakker, Adolphina Henriëtte Anne (1907-1983)

Bakker, Claas ( -1884)

Bakker, Cornelis Jacobsz (1842-1899)

Bakker, Gerrit (1789-1872)

Bakker, Hendrik Jacobs (1752-1848)

Bakker, Jacob Sybrands (1802-1863)

Bakker, Jan Fopko (1843-1911)

Bakker, Johannes Michiels ( -1849)

Bakker, Rienk Jacob (1827-1861)

Bakker, Ulbe Dirks ( -1826)

Bakker, Wijntje (1934-2015)

Ballot, Anthony ( -1871)

Ballot, Johannes Stephanus Simeon (1840-1879)

Ban, Anna Jacoba van den (1899-1974) [AKA: Meerdink-van den Ban]

Banga, Willem (1879-1955)

Barthel, Hendrik Christian (1877-1936)

Bavink, Gerrit Lodewijk ( -1890)

Beekhuis, Johannes Coenraad (1925-2003)

Beerta, Pieter Roelofs (1783-1852)

Beets Pzn, Pieter (1755-1813)

Bend, Johannes Gerrit van der (1922-1999)

Berg, Harm Gerrit (1882-1920)

Bij, Pieter Sjoerds van der ( -1842)

Bijl, Adrianus Jan (1837-1904)

Bijl, Jan Adrianus Pieter (1882-1967)

Bilderbeek, Henk van (1925-2005)

Billau, August (1847-1892)

Binnerts, Arjen (1865-1932)

Binnerts, Sjoerd Gerben (1839-1915)

Blaauw, Adriaan (1855-1883)

blanksma-van der zwaag, trijntje ZIE: Zwaag, Trijntje van der

Bleeker, Jan van der Boogh (1762-1833)

Bleijker, Jan de (1765-1832)

Blickensdörfer, Samuel (1848-1926)

Blijdensteijn, Isaak de Stoppelaar (1811-1857)

bloem-dekker, cornelia félice ZIE: Dekker, Cornelia Félice

Bodisco, Jacob (1808-1872)

Boeke, Isaak Herman (1846-1913)

Boeke, Jan (1805-1854)

Boekenoogen, Jan Gerrit (1856-1933)

Boer, Emile Henri (1913-1971)

Boer, Marie (1907-1990)

Boer, Hermanus de (1829-1909)

Boerlage, Jacoba Johanna (1892-1971)

Boersma, Rein Douwes (1880-1965)

Boetje, Gerrit Jochems ( -1854)

Boetje, Herman (1846-1937)

Boetje, Jochem (1841-1890)

Bol, Gerrit Dirks ( – )

Bol, Klaas Pieters ( – )

Bonga, Lykele (1892-1952)

Bonk, Pieter ( -1893)

Boonstra, Broer Piersz (1784-1863)

Borg, Jan ter (1782-1847)

Born, Feike (1825-1886)

Bos, Maaike (1925-2012) [AKA: Van der Velden-Bos]

Botke, Pieter (1856-1929)

Bouma, Symen Jacob (1903-1963)

Bouman, Hermanus Lambertus ( -1865)

Bouman, Heyke Uden Heykes (1828-1878)

Braak, Frederik Wilhelm Wouter (1874-1942)

Brakel, Johan Engelbert van (1882-1950)

Bremer, Hendrik (1916-1992)

Britzel, Hendrik (1871-1942)

Broer, Andries, Lucas (1900-1994)

Broer, Wouter (1906-1968)

Broese van Groenou, Herman (1822-1894)

Broos, Abraham (1834-1864)

Brouwer, Jan (1760-1838)

Bruggencate, Henriëtte Cornelia ten (1893-1968) [AKA: Voorhoeve-ten Bruggencate]

Brugman, Christina Wilhelmina (1913-2004) [AKA: Den Herder-Brugman]

Brüsewitz, Carl Friedrich (1919-2008)

Buruma, Ybele, S. (1884-1969)

Bussy, Izaak Jan le Cosquino de (1846-1920)

Buy, Jean Bernard du (1870-1962)

Büch, Anna Clara (1917-1953) [AKA: Krijtenburg-Büch]

C

Calcar, Hendrik van

Calcar, Jan Daniël van

Cardinaal, Cornelis

Cate Hoedemaker, Herman ten

Cate, Arnold Hermanszn ten

Cate, Egbertus Marius ten

Cate, Frederik ten

Cate, Gerhard Thzn ten

Cate, Gerrit ten

Cate, Herman Hermansz ten

Cate, Herman Izaäk ten

Cate, Izaäk ten

Cath, Enne Wouters

Cleeff Jr, Laurens van

Cleeff, Hendrik van

Cleeff, Hendrikus Arnoldus van

Cleeff, Laurens J. Jz van

Cleeff, Laurens van

Cnoop Koopmans, Wopko

Cool, Gerrit

Cool, Pieter

Corver, Cornelis

Coster, Herman Gerrit van Velzen

Coster, Lambertus ten Cate

Costers, Julian Hendrik

Craandijk, Jacobus

Cramer, Alle Meenderts

Cramer, Alle Meinderts

Cramer, Samuel

Cremer, Bernardus

Cremer, Herman C

Croese, Hendrik

Croix, Andre du

Cuperus, Andle Scheltes

Cuperus, Bartholomeus

Cuperus, Johannes NannesD

Daalder, Enno

Daalder, Simon Martinus Anton

Dantuma, Oeds Roelofs

Deenik, Albertus Agathus

Deenik, Mark Leonard

Dekker, Cornelia Félice [AKA: Bloem-Dekker]

Dekker, Samuel Johan

Delden Bzn., Jan van

Delden, Maurits Ernst van

Dijk, August Frederik Leopold van

Dijkema, Fokke

Dijkstra, Elisabeth

Dijkstra, Jogchum

Dijkstra, Uilke Reitses

Dirkmaat, Jan

Doel, Anton van den

Dokkum, C.M. van

Dokkum, Cornelis Roelof van

Dokkumburg, Pieter van

Dornseiffen, Hoito Godert

Douwen, Wiebe Jans van

Doyer Tzn, Anthony

Doyer van Cleeff, Anthony

Doyer, Abraham

Doyer, Assuerus

Doyer, Mattheus

Doyer, Sara Elisabeth

Dozy, Jan Dionijs

Dronrijp Uges, Herman Coenraad Andries

Drooge, Alexander Hubertus van

Dufour, Bartholomeus

Duin, Cornelis van

Duparc, Else Atie [AKA: Franken-Duparc]

Dyserinck, JohannesE

Eeghen, Christiaan Pieter van

Eelman, Johanna Maria

Eerens, Jacqueline Louise de

Elhorst, Hendrik Jan

Engelkes, Engelko

Ens, Hendrik

Ens, Petrus

Erkelens, Johannes MarinusF

Faber, Reint Johannes

Fast, Abraham

Feenstra Jr., Pieter

Feenstra, Pieter

Feenstra, Pieter Wepkes (1768)

Feenstra, Pieter Wepkes (1831)

Feickens, Klaas Oenes

Fennema, Izaäk ten Cate

Fink, Ruardus

Fleischer, Frederik Cornelis

Fleischer, Willem Isaäk

Floh, Jacob Hendrik

Fopma, Geert

Foppema, Roel

franken-duparc, else atie ZIE: Duparc, Else Atie

Franken, Gerben Frankes

Franken, Henk J.

franken-liefrinck, elza ZIE: Liefrinck, Elza

Frater Smid, Everhardus

Frerichs, Geert Elias

Frerichs, Johannes Gerard

Frevel, Angeniëtta Maria LouiseG

Gaaikema, Harm Hendrik

Gaaikema, Menno Jan Jacob

Gelder, Arend Hendrik van

Gelder, Hendrik Arend van

Gerhards, Wilhelm

Gerrits, Gerlof

Gerritsma, Anne

Gerritsma, Mettje Tjitske

Geuns, Bartel van

Geuns, Cornelis Sytse van

Geuns, Jan van

Geuns, Matthias C. van

Geuns, Matthijs Jansz van

Giessen, Jan Hendrik van

Gilse, Alexander Gerard van (1847)

Gilse, Alexander Gerard van (1923)

Gilse, Jacob van

Gilse, Jan van

Glasz, Pieter Jacob

Golterman, Willem Frederik

Gooszen, Sara

Goot Pz, Pieter van der

Goot, Arnold Hiddes van der

Goot, Benjamin van der

Goot, Syne Hiddes van der

Goot, Syne van der

Gorter, Adam Gosses

Gorter, Douwe Simons

Gorter, Foeke Wigles

Gorter, Johanna [AKA: Woudstra-Gorter]

Gorter, Klaas

Gorter, Klaas Simons

Gorter, Klaas Tamme

Gorter, Simon (1778)

Gorter, Simon (1838)

Gorter, Simon Henri Nicolaas

Gosses Godartzn, Sjoerd

Goteling Vinnis, Lodewijk Frederik

Goudsbloem, Arie Pieter

Grin, Simon

Groeneveld, D.

Groeneveld, Frits Ph.

Groot, Gerrit de

Groot, Jacob

Grootes, Jan Pieter Huijbert

Grouw, Gerben Korneliszn van

Grouw, Tjalling Gerbens van

Gulik, Augustus van

Gulmans, JaapH

Haars, David

Haarst, Willem Pieter Jasper van

Haga, Bauke

Haga, Hendrikus

Haijma, Klaas Jelles

Halbertsma, Joost Hiddes

Halbertsma, Lieuwe Eeltjes

Harting, Dirk

Hartog, Jacob

Hartog, Jan (1772)

Hartog, Jan (1829)

Hartog, Marc Leonard

Heep, Josephus Johannes

Heeringa, Gerrit

herder-brugman, christina wilhelmina den ZIE: Brugman, Christina Wilhelmina

Herder, Gerrit Johannes Wilhelmus den

Herder, Hendrik Arnoldus Martinus

Heringa, Petrus Marinus

Hesta, Leonardus

Heynes, Martinus Johannes

Hilverda, Johannes Wytze

Hilverda, Wytze

Hoek, Atse Wybes van der

Hoek, Wybe Hommes van der

Hoekema, Catharinus Paulus

Hoekstra Bz., Sytze

Hoekstra, Benedictus

Hofkes, Herman Christiaan

Hofman, Rudolf

Hofstede, Gerrit

Hoitsema, Anco Synco

Holl, Folpmer Jacob de

Hollenberg, Pieter

Holtz, Lodewijk Gerhard

Homan, Biense Klaas

Honig, Jan Jansz

Honig, Klaas Jansz

Honigh, Meindert

Hooghiemster, Herre

Hoogslag, Titus

Hoop Scheffer, Jacob Gijsbert de

Hoop, Taedse Jakles de

Hoosen, Jan Jansz

Hovens Greve, Abraham Kornelis

Hovens Greve, Coenraad

Huidekoper, Anne Willem

Huizinga, Dirk Jacobs

Huizinga, Doewe Siewerts

Huizinga, Jacob Dirks

Huizinga, Jacob Tietes

Huizinga, Menno

Hulshoff, Abraham Allard

Hulshoff, Gerhard Adam (1836)

Hulshoff, Gerhard Adam (1874)

Hulshoff, Isaac

Hulshoff, Jacob

Hulsinga, Gosse Alles

Hulsinga, Wybe Gosses

Hulst, Jan Laurensz. van

Hulst, Jan van

Hulst, Laurens Jansz. van

Hulst, Willem van

Hylkema, Cornelis Bonnes

Hylkema, Johannes Hendrikus (Jan)

Hylkema, Meindert Albert

Hylkema, Oepke Trinus

Hylkema, Tjeerd Oeds


I

IJsenbeek, Daniel

Inja, Cornelis Poulis

iwema-schipper, francien ZIE: Schipper, FrancienJ

Jacobszoon, Jacob Pieter

Jeeps, Ulbe H.

Jelsma, Tsjerk

Jesse, Willem

Jolles, Wilhelmina Cornelia

Jong, Arnoldus de (1802)

Jong, Arnoldus de (1873)

Jonge, Auke F. de

Jongh, Jacob de

Julius, JacobK

Kaijser, Anthonie

Kalverboer, Simon

Kam, Adrianus J. de

Kampen, Willem Abraham van

Karsdorp, Gerrit

Kater, Gerard

Keessen Jr., Willem Dirks

Keessen, Dirk Aldert

Keessen, Gerrit Cornelis

Keessen, Willem Willems

Keestra, Romke Jansz

Keijser, Marie

Kerbert, Jan

Keulen, Jeljer

Keuning, Herman Rein

Keuning, Jelle Pieter

Keuning, Pieter

Keuter, Albert

Kielstra, Tjepke

Klaasesz, Frederik Ignatius

Klein, Leendert

Klosma, Volkert Klazes

Knipscheer, Jacob Frederik

Knipscheer, Leendert Desiderius Gerardus

Knot, Jan

Koekebakker, Hendrik

Koekebakker, Jacob

Koekebakker, Willem

Koening, Francina [AKA: Tieks-Koening]

Koning, Jan

Kooijmans, F.B.

Kooiman, Jan

Koopmans, Dirk

Koopmans, Gerbrand

Koopmans, Lieuwe

Koopmans, Rinse

Kops, Jan

Kossen, Dirk

Kossen, Hendrik Bernardus

Kossen, Heron

Koster, Jan

Kosters, Gerardus Martinus

Kosters, Martinus Jan

Kraemer, Gustav

kraft-rothfusz, eva tiny ZIE: Rothfusz, Eva Tiny

krijtenburg-büch, anna clara ZIE: Büch, Anna Clara

Krijtenburg, Jacob

Kuiken, Roelof

Kuiper, Abraham Kornelis

Kuiper, Frederik (Frits)

Kuiper, Jacob

Kuiper, Jacob (1874)

Kuiper, Jan

Kuiper, Taco (1767)

Kuiper, Taco (1824)

Kuipers, Robijn

Kuipers, Willem Hendrik

Kuitse, Roelof Sijtse

Kuperus, Rinke Sjoerds

Kutsch, Lojenga Salvus

Kühler, Wilhelmus JohannesL

Laan, Theo van der

Langbeek, Grietje

Lange, Jan

Lange, Rudolf Christiaan de

Lanoy, Karel de

Laurense, Leo

Leendertz, Abraham Cornelis (1822)

Leendertz, Abraham Cornelis (1854)

Leendertz, Cornelis (1784)

Leendertz, Cornelis (1843)

Leendertz, Cornelis Abraham

Leendertz, Jacobus

Leendertz, Johannes Matthias

Leendertz, Pieter Wzn

Leendertz, Willem (1883)

Leendertz, Willem Isaac

Leignes Bakhoven, Helena Christina

Leistra, Aafke

Lennep, Egbert David van

Leyns, Hillegonda Alida [AKA: Schiere-Leyns]

Liefde, Jan de

Liefrinck, Elza [AKA: Franken-Liefrinck]

Linden, Andries Jan van der

Linden, Jan Willem van der

Lodeesen, David

Loghum Slaterus, Anne Jans

Londo, Marije J.C. [AKA: Oosters-Londo]

Loosjes, Adriaan

Loosjes, Jacob

Loosjes, Vincent

Lubberde, Klaas Jacobs

Lubberden, Pieter Jans

Lubberden, Willem Jans

Lugt, Paulus Johan

Lugt, Pieter Evert

Luikinga, Hendrik

Luikinga, Menno Willem

Luikinga, Willem

Lulofs, Sicco

Luyt, Johanna M.M

Maakal, Wouter Martens

Maar, Catharinus Cornelis de

Maarse, Jan

Maathuis, Gerardus Antonnis

mankes-zernike, anne ZIE: Zernike, Anne

Mantel, Jan

Maris, Adriana Johanna

Martens, Marten

Matthijssen, Johannes Petrus

Mauve, Willem Carel

Meerburg Snarenberg, Johannes

meerdink-van den ban, anna jacoba ZIE: Anna Jacoba van den Ban

Meihuizen, Hendrik Wiebes

Meijer, Johannes Arnoldus Antonius

Menalda, Eeke

Menalda, Simon Thomaszn

Mesdag, Nine [AKA: Treffers-Mesdag]

Mesdag, Willem

Messchaert, Nicolaes

Messie, Piet

Meulen, Folkert Rintsje van der

Meulen, Hendrik ter

Meulen, Karst Sybrand van der

Meulen, Meinte van der

Meulen, Piet van der

Meulen, Sipke Inne van der

Milatz, Frederik Franciscus

Moerbeek, Jacobus van

Molenaar, Isaac (1776)

Molenaar, Isaac (1813)

Molenaar, Isaac (1848)

Mulder, Abraham

Mulder, Alje

Mulder, Edsge Marten

Mulder, Heyko Harms

Mulder, Maria Christina [AKA: De Wilde-Mulder]

Muller, Christiaan

Muller, Samuel

Muusse, Klazina Alida [AKA: Zeemans-Muusse]

Müller, Johann PeterN

Nielsen, Jan Tjeerd

Nieuwenhuys, Benjamin

Nieuwenhuyzen, Jan van

Nijdam, Cornelis

Nijdam, Sytze Gerrit

Nolthenius, Marius Johannes

Noordhof, Jan Krijns

Nooter, Jan

Noteboom, LamoraalO

Offerhaus, Catharina Elisabeth

Oldekamp, Jan

Onnes, Michiel

Oor, Jan Cornelis

Oosterbaan, Jacob

Oosterbaan, Jacob Everts

Oosterbaan, Johannes Arnoldus (1837)

Oosterbaan, Johannes Arnoldus (1910)

Oosterbaan, Pieter

oosters-londo, marije j.c. ZIE: Londo, Marije J.C.

Overbeek, Cornelis Loosjes

Overbeek, Klaas Tigler

Overbeek, PieterP

Pasma, Frans Hendriks

Pekelharing, Dirk

Pekelharing, Klaas Rutger

Pekema, Engelbertus

Pekema, Jelle Sippesz

Persijn, Jan

Pesch, Abraham Jacobus van

Plaats, Jan Daniël

Plantenga, Broer Pieter

Plantinus, Doede Jans

Plantinus, Jan

Ploeg, Feike van der

Ploeg, Folkert van der

Ploeg, Hidde Wybe van der (1769)

Ploeg, Hidde Wybe van der (1815)

Ploeg, Jan van der

Ploeg, Johannes Aeschinus van der

Ploeg, Sybrand Feico van der

Ploeg, Tjalke Johannes van der

Pol, Adam

Pol, Gerhard

Pol, Jacob

Pol, Jan

Pol, Johannes

Post, Bouwe

Post, Harmen Andries

Postema, Martien Cornelis

Postma, Foeke Ymes

Postma, Johan Sjouke

Postma, Tjipke

Pott, Nicolaas

Pottinga Hzn, Jetse

Pottinga, Dirk

Prook, Pieter Gerrits

Prook, Willem CornelisR

Rawie, Johannes Hendrik

Reen, Ynse Ypes

Reinders, Luurdo

Reinders, Uko Jan

Rekker, Sikke

Richards, Dick

Richardson, Jacqueline Andrée [AKA: Thimm-Richardson]

Riemsdijk, Joseph Hubertus van

Rijswijk, Govert Jan van

Ris, Klaas

Rothfusz, Eva Tiny [AKA: Kraft-Rothfusz]

Rowaan, Johannes

Rudolphi, Barthold Hendrik

Rusburg, Barend

Rössing, K.W.S

Schayck, Pieter Jacobus van

Schepman, Margaretha Catharina

Schermer, Klaas Cornelis

Scherpenhuyzen, J

Schiere, Teunis

schiere-leyns, hillegonda alida ZIE: Leyns, Hillegonda Alida

Schiff, Willem Cato

Schipper, C.A.

Schipper, Francien [AKA: Iwema-Schipper]

Schipper, Jan

Schippers, Jan

Schopenhauer, W.

Schreurs, Teunis Wolters

Schuilenburg, Pieter Haitses

Schuiling, Klaas Roelof

Schuiling, Roelof Roelofs

Schuurmans, Hermanus

Schuursma, Roelof

Sepp, Alidus Anne

Sepp, Christiaan

Sepp, Hendrik Albert

Sepp, Jan

Siccama, Djurre Ekke Willem

Siccama, Tine Geertruida

Siedsma, Jelle Ulbes

Siemelink, Tjaard Hendrik

Simonides, Johan

Sipkema, Ane

Sipkema, Johannes Wibrandus

Sixma, Frederik Hendrik

Slogteren, Pieter Guibald van

Slooten, Johanna Hendrika van der

Sluijs, Jan Jacob Johan van

Sluis, Arend Jan van der

Smeding, Sibold Sicco

Smidts, Jan Pieters

Smidts, Pieter Jans

Smit, Huibje Jans

Snaaijer, Adriaan Johan

Snellen, August

Someren Greve, Hendrik van

Spaans, Simon

Spaargaren, Jacob

Spaargaren, Jan Willem

Staveren, Willem Cornelis van

Stiel, Albert

Stoppelaar, Jan de

Stoppelaar, Reinder Jacobus Taekema de

Straatman, Jan Willem

Straten, Eduard van

Stubbe, Margaretha Catharina

Stuyvenberg, Jan Willem van

Swart, Rindert

Sybolts, Pieter

Sybrandi, Jacob

Sybrandi, Klaas

Sybrandi, Sybrand KlazesT

Taconis, Inne Thijsses

Taconis, Klaas Ris

Teerns, Jelle Sipkes van

Teerns, Sipke Jelles van

Thiessen, Jacob

thimm-richardson, jacqueline andrée ZIE: Richardson, Jacqueline Andrée

tieks-koening, francina ZIE: Koening, Francina

Tjeenk Willink, Herman Didericus

Toe Water, Willem Hendrik

treffers-mesdag, nine ZIE: Mesdag, Nine

Tulner, Harmen PieterU

Uiterdijk, Menzo

Uiterwijk, Jakobus Hendrik

Uitterdijk, NanningaV

Valeton, Hermanus Cornelis

Veen Jr, Pieter Hendriks

Veen, Gerrit van

Veen, Jarig Hielkes van der

Veen, jr., Pieter Hendriks

Veen, Onno Louis van der

Veen, Roelof van der

Veen, sr., Pieter Hendriks

Veen, Theodorus van

Veen, Theunis Hendrik van

Veen, Wicher

Veenland, Ubele Ymes

Veenstra, Djurre Sakes

Veenstra, Hendrik Cornelis

Veer, Thomas van der

Vegte, Jan Pieter van der

Vegte, Matthias van der

velden-bos, maaike van der ZIE: Bos, Maaike van der

Veldstra, Atze

Venema, Tjebbe Wiegers

Verheus, Simon Leendert

Verstege, Johan Antonius Jacobus

Verveld, Stado Jan

Verwer, Jacob de

Vis, Abraham

Vis, Albert

Vis, Cornelis

Vis, Jan Marie

Vis, Pieter

Vis, Pieter Albert

Visscher Jr, Jan

Visscher, Jan

Visser, Durk Gerbens

Vissering, Gerbrand

Vissering, Jacobus David

Voolstra, Sjouke

voorhoeve-ten bruggencate, henriëtte cornelia ZIE: Bruggencate, Henriëtte Cornelia ten

Vos, Karel

Vreeken, Arend Vreek

Vreeken, Cornelis Pieter

Vreeken, Klaas Vreek

Vreeken, Willem Arend

Vries Mzn., Antoni de

Vries, Abraham de

Vries, Bouwe Pieter de

Vries, Jeronimo de

Vries, Reitze de

Vries, Sytse Jans de

Vrijer Adriaansz., GerritW

Waard, Sytze Klazes de (1796)

Waard, Sytze Klazes de (1849)

Wagemaker, Jacobus Lodewijk de

Walig, Jan

Wartena, Johannes Aeschinus

Wartena, Sjoerd

Wartena, Sjoerd Dirk August

Wassing, Gerrit

Water, Adrianus Pieter van de

Weij, Frans van der

Werf, Eeltje Reins van der

Werf, Johannes Reins van der

Westerdijk, Pieter Bernard

Westerman Holstijn, Jan

Westra, Herman

Wethmar, Hendrik

Weydmann, Ernst

Wieling, Foppe Ebeles

Wieling, Sjoerd Ebeles

Wieringa, Jan

Wiersma, Jan Nannes

Wiersum, Jan Geerts van

Wilde, Hendrik Jans de

wilde-mulder, maria christina de ZIE: Mulder, Maria Christina

Winkler Prins, Anthony

Winter, Molly de

Wissel, Anthonie van der

Wissel, Felix van der

Wittenberg, Thomas A.J.

Witteveen, Hendrik Johannes

Woelders, Hendrik Jacobus

Woelinga, Haeye Douwe

Woude, Ben van der

Woude, Pieter Ymes van der

Woude, Ynse Pieters van der

Woudstra, Harmen Wybes

woudstra-gorter, johanna ZIE: Gorter, Johanna

Wuite, Geert Jans

Wuite, Jan

Wuite, Jan Johan Gerard

Wybrands, Aemilius Willem

Wybrands, Christiaan NicolaasY

Yntema, JanZ

Zaanen, Jacob van

zeemans-muusse, klazina alida ZIE: Muusse, Klazina Alida

Zeeuw, Reinier de

Zernike, Anne [AKA: Mankes-Zernike]

Zetten, Ger van

Zijlstra, Henderika Gezina

Zijpp, Nanne van der

Zijpp, Teatske van der [AKA: Alberda-van der Zijpp]

Zondervan, Pieter Sjoerds

Zonneveld, Johannes

Zutphen, Pieter Willem van

Zwaag, Trijntje van der [AKA: Blanksma-van der Zwaag]