13 april 2024
Doopsgezinde kerk, Oudegracht 270 3511 NV UTRECHT
Thema: Doopsgezinde vermaningen en het erfgoed dat zij bewaren : DHK-dag in doopsgezinde kerk Utrecht
DHK-bijeenkomst 13 april over ‘verrassingen in vermaningen’

Hanna Melse houdt een presentatie waarin zij de resultaten toelicht van het ‘inventarisatieproject doopsgezind erfgoed‘.
De bijeenkomst vindt plaats in de Doopsgezinde Kerk van Utrecht en wordt georganiseerd in samenwerking met het Catharijneconvent . Begin maart volgt een nieuwsbrief met nadere informatie.