Manuscripta Mennonitica 4

Ik heb het groote doel mijner Aardschen bestemming bereikt : De brieven van student Marten Martens (1794-1798) en zijn leven als doopsgezind predikant, schoolopziener, vertaler en dichter in Friesland (1798-1852)
ingeleid en van aantekeningen voorzien door Sibrand P. Martens en Simon Vuyk; eindredactie Piet Visser
205 blz. € 19,-

‘Ik heb het groote doel mijner Aardsche bestemming bereikt’,
schreef Marten Martens in januari 1798 opgetogen aan zijn ouders in
Friedrich­stadt (Sleeswijk Holstein) naar aanleiding van zijn afstuderen aan het Doopsgezind Seminarium. Vanaf 1794 hield Martens zijn ouders in een twintigtal brieven uitvoerig op de hoogte van het leven in politiek roerig Amsterdam. In een mooie, leesbare stijl deed hij verslag van zijn studievorderingen en frustraties, de omgang tussen remonstranten en doopsgezinden – vele handen op één patriottistische en verlichte buik – en reisjes door het land. Het vervolg van zijn ‘Aardsche bestem­ming’ voltrok zich in het Friese Holwerd, waar Marten Martens als succesvol predikant, redenaar van het Nut, schoolopziener, dichter en vertaler van veertig (jeugd)boeken een wezenlijke bijdrage leverde aan het negentiende-eeuwse beschavingsoffensief.
In de inleiding bij deze editie worden de brieven toegelicht en in hun historische context geplaatst. 
Lees ook de recensie door Jaap de Jong in:
Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks nummer 32 (2006), p. 307-308