Doopsgezinde GemeentenNamen van doopsgezinde gemeenten vallen lang niet altijd samen met geografische benamingen, hoe vaak zij daar ook mee samen lijken te vallen. Een doopsgezinde gemeente is in de eerste plaats een denominatiebegrip en vertegenwoordigt een kerkrechtelijke of een spirituele entiteit. Vele malen splitsten die entiteiten zich op en (gelukkig) herenigden zij zich soms later ook weer tot Verenigde Doopsgezinde Gemeenten, zoals bijvoorbeeld in Haarlem, Amsterdam, Groningen, Harlingen en Alkmaar het geval was. In de 20-ste eeuw zien we steeds meer gemeenten regionaal samengaan, Mid-Fryslân, Lytse Streek, e.a. of samenwerken met bijvoorbeeld Remonstranten.
Onder de titel ‘Doopsgezinde Gemeenten’ willen wij een begin maken om een helder overzicht te verschaffen van de voorgeschiedenis van alle vertakkingen en verbanden van gemeenten, uitgaande van de huidige situatie.

{Kaarten hiernaast tonen, van boven naar onder, de spreiding van gemeenten mét het aantal leden in 1965, 1950 en 1910;
klik met linkermuisknop op de kaart en kies daarna vervolgens met rechtermuisknop voor ‘openen op nieuw tabblad’ voor nog beter leesbare afbeelding}