Redactie Doopsgezinde Bijdragen

Redactie Doopsgezinde Bijdragen

De redactie is verantwoordelijk voor inhoud en samenstelling van het jaarboek Doopsgezinde Bijdragen.
Zij vergadert een aantal keren per jaar. Er vindt tussentijds overleg plaats met het bestuur.

Instructies voor het opstellen van kopij zie HIER

De redactie kent in 2023 de volgende leden:

prof. dr. Mirjam van Veenm.g.k.van.veen@vu.nl
drs. Adriaan Plaka.p.j.plak@uva.nl
drs. Daan de Clercqdaandeclercq@dhkonline.nl
dr. Pieter Postpbpost1958@gmail.com
 mr. dr. Theo Broktamerlan@xs4all.nl
dr. Alpita de Jongpost@alpitadejong.nl