Over de DHK

De Doopsgezinde Historische Kring en haar tijdschrift ‘Doopsgezinde Bijdragen, nieuwe reeks‘, hebben zich in vijf decennia in verschillende fasen ontwikkeld. Lees / download hiernaast drie artikelen door drie voormalige bestuursleden en redacteuren die het ontstaan en ontwikkeling van de DHK en de ‘Bijdragen’ beschrijven. Achtereenvolgens:

Sjouke Voolstra:
Doopsgezinde Historische Kring : 25 jaar van dienstbaarheid
in: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks nummer 26 (2000), p. 9-20

Piet Visser:
Van baksteenbruin tot veelkleurigheid : De metamorfose van de Doopsgezinde Bijdragen gedurende 40 jaar DHK
in: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks nummer 39 (2013), p. 27-49

Anna Voolstra:
Voor wie het verleden niet kent, is het heden een raadsel : 40 jaar Doopsgezinde Historische Kring
in: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks nummer 39 (2013), p. 13-26