Over ons

Over ons

De Doopsgezinde Historische Kring (DHK) heeft sinds haar oprichting in 1974 tot doel de geschiedenis van doopsgezinden en daaraan gerelateerde stromingen in de Nederlanden te onderzoeken en de geschiedbeoefening van doopsgezinde geschiedenis te bevorderen om zo het verleden toegankelijk te maken, kennis daarover uit te breiden, te verbreden en te verdiepen, mythes te doorbreken en vooronderstellingen te toetsen.

De DHK poogt deze doelstelling te realiseren door in de eerste plaats een jaarboek getiteld Doopsgezinde Bijdragen uit te geven en twee maal per jaar studiebijeenkomsten te organiseren voor haar leden.

Daarnaast geeft de DHK (geannoteerde) bronnen uit, zoals de reeksen Manuscripta Mennonitica en de Doperse Stemmen. Met het digitale platform DHKonline wil de DHK een overzicht bieden van bronnenmateriaal, literatuur en bibliografische kennis aan de geinteresseerde onderzoeker van doopsgezinde geschiedenis. Regelmatig organiseert de DHK naast de jaarlijkse studiebijeenkomsten ook (gelegenheids)symposia, boekpresentaties of werkt zij mee aan tentoonstellingen. Dit doet zij zelfstandig, in samenwerking met soortgelijke verenigingen (nationaal en internationaal) of met wetenschappelijke instellingen zoals bijvoorbeeld het Doopsgezind Seminarium aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

De DHK is een vereniging die openstaat voor doopsgezinden en niet-doopsgezinden, voor nieuwsgierige leken en professionele onderzoekers; kortom voor iedereen die de belangstelling voor doopsgezinde geschiedenis met ons deelt. 
Lees voor een overzicht van en inzicht in de evolutie – in de afgelopen 40 jaar – van de Doopsgezinde Historische Kring en haar tijdschrift ‘Doopsgezinde Bijdragen, nieuwe reeks‘, de volgende drie onmisbare artikelen:
Sjouke Voolstra: “Doopsgezinde Historische Kring : 25 jaar van dienstbaarheid
in: DB nummer 26 (2000), pp. 9-20
Piet Visser: “Van baksteenbruin tot veelkleurigheid : De metamorfose van de Doopsgezinde Bijdragen gedurende 40 jaar DHK
in: DB nummer 39 (2013),  pp. 27-49
Anna Voolstra: “Voor wie het verleden niet kent, is het heden een raadsel : 40 jaar Doopsgezinde Historische Kring
in: DB nummer 39 (2013), pp. 13-26