Manuscripta Mennonitica 9

Frits Kuiper (1898-1974) doopsgezind theoloog : Voordrachten en getuigenissen over Kuiper en een selectie van zijn brieven
verzameld en voor uitgave gereed gemaakt door Alle G. Hoekema & Pieter Post,
paperback, geïllustreerd.
ISBN 9789087045807
354 blz. € 29,-

Frits Kuiper was de meest markante en dwarse doperse theoloog van de twintigste eeuw. Felle socialist, verzetsman, met al vóór 1940 grote aandacht voor de theologie van Karl Barth, en vooral voor de prominente plaats van het Jodendom en land en volk van Israël in de christelijke theologie.
De uitgave bevat bijdragen over Kuipers leven en werk en een selectie van omstreeks 125 brieven aan familie, leerlingen, vrienden en bekenden, alsmede aan beroemde theologen zoals Karl Barth en K.H. Miskotte.
De inhoud van deze bundel bestaat voor een groot deel uit de – hier uitgewerkte – bijdragen die voorgedragen werden op het aan Kuiper gewijde symposium dat gehouden werd naar aanleiding van diens 40-jarige sterfdag, in maart 2014, aan de VU, te Amsterdam. Dit symposium was georganiseerd door de DHK, het Doopsgezind Seminarie en de theologische faculteit van de Vrije Universiteit.