Manuscripta Mennonitica 3

Bezweegen Broederschap : Het wel en wee van de Dantziger Oude Vlamingen te Haarlem in de eerste helft van de achttiende eeuw opgetekend door Eduard Simonsz Toens in zijn Memoriaal (1735-1749)
ingeleid en van aantekeningen voorzien door Mechteld Gravendeel, Willem Stuve en Sjouke Voolstra
150 blz. € 15,-

Het Memoriaal van Eduard Simonsz Toens beschrijft de belangrijkste gebeurtenissen die tussen 1735 en 1749 plaatsvonden in de conserva­tieve doopsgezinde gemeenschap van Dantziger Oude Vlamingen te Haarlem. Het laat zien hoe de menniste leer en tucht in stand werden gehouden dankzij ban en mijding en beschrijft de democratische be­sluitvorming die altijd stilzwijgend werd bekrachtigd, ‘aldus bezwee­gen’.
Ook besteedt Toens veel aandacht aan de intensieve contacten met de Poolse broeders en zusters die hier een vak kwamen leren of een huwelijkspartner zochten. Langzaam echter naderde de Verlichting. Tegen de stroom van de tijd in probeerde de menniste minderheid haar eigen religieuze en culturele identiteit overeind te houden.
Dit bijzondere egodocument, voorzien van een uitvoerige inleiding over de historische achtergronden, geeft voor het eerst in de Neder­landse geschiedenis aan deze lang verzwegen en Bezweegen Broederschap, ‘de stillen in den lande’, een authentieke stem. 
Lees ook de recensie door Bonny Rademaker-Helfferich in:
Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks nummer 32 (2006), p. 304-306