Word Lid !

Lidmaatschap

Leden en abonnees krijgen jaarlijks de Doopsgezinde Bijdragen gratis toegestuurd.
De kosten van het lidmaatschap of van een abonnement bedragen €40,- per jaar.
Te storten op bankrekeningnummer: NL36 INGB 0004 3493 37.
Om lid of abonnee te worden meldt u zich bij de penningmeester
Het lidmaatschap kan ieder moment ingaan en opgezegd worden.

Vrijwillige bijdragen

Vrijwillige bijdragen zijn voor de Doopsgezinde Historische Kring altijd zeer welkom.
Te storten op: NL36 INGB 0004 3493 37.
Ze kunnen als ANBI-Gift worden verrekend voor uw jaarlijkse belastingopgave. Onze vereniging is een instelling die valt onder de ANBI-groepsbeschikking van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS).

Het fiscale ANBI nummer hiervoor is: 813 832 779  .
Ook legaten en nalatenschappen zijn hiermee vrij van successierecht.