Home

Doopsgezinde Historische Kring

De Doopsgezinde Historische Kring (DHK) heeft sinds haar oprichting in 1974 tot doel de geschiedenis van doopsgezinden en daaraan gerelateerde stromingen in de Nederlanden te onderzoeken en de studie van doopsgezinde geschiedenis te bevorderen. De vereniging wil zijn doelstelling realiseren door in de eerste plaats een jaarboek getiteld Doopsgezinde Bijdragen uit te geven.

Activiteiten

Volledige agenda

Tentoonstelling in Emden over doopsgezinde kerkhistorica Antje Brons (geboren Cremer ten Doornkaat)

< Antje Brons (1810-1902)Voor de tentoonstelling in de Johannes à Lasco Bibliothek zijn bruiklenen uit heel Duitsland én uit Amsterdam…

De Apocalyps : een opera in de stijl van Bach vertelt het verhaal van Jan van Leyden

DHK-bijeenkomst april over Doopsgezinde vermaningen en het erfgoed dat zij bewaren