Home

Doopsgezinde Historische Kring

De Doopsgezinde Historische Kring (DHK) heeft sinds haar oprichting in 1974 tot doel de geschiedenis van doopsgezinden en daaraan gerelateerde stromingen in de Nederlanden te onderzoeken en de studie van doopsgezinde geschiedenis te bevorderen. De vereniging wil zijn doelstelling realiseren door in de eerste plaats een jaarboek getiteld Doopsgezinde Bijdragen uit te geven.

Activiteiten

Volledige agenda

Lezing over Doopsgezinden en Amish in de Pfalz via zoom

Op  donderdag 2 februari 2023 van 19.30 tot 20.30 uur houdt Dr Astrid von Schlachta een zoomlezing over: ‘Mennonites and…

DHK-reis naar de Pfalz in mei 2023

De Groninger doopsgezinde familie Mesdag

Lezing op 3 juni bij de expo ‘Amsterdam in vuur en vlam; Uitvindingen van Jan van der Heyden’ gaat NIET door.