Home

Doopsgezinde Historische Kring

De Doopsgezinde Historische Kring (DHK) heeft sinds haar oprichting in 1974 tot doel de geschiedenis van doopsgezinden en daaraan gerelateerde stromingen in de Nederlanden te onderzoeken en de studie van doopsgezinde geschiedenis te bevorderen. De vereniging wil zijn doelstelling realiseren door in de eerste plaats een jaarboek getiteld Doopsgezinde Bijdragen uit te geven.

Activiteiten

Volledige agenda

Uitvindingen van Jan van der Heyden

In het Stadsarchief Amsterdam is t/m 6 augustus de tentoonstelling ‘Amsterdam in vuur en vlam, uitvindingen van Jan van der…

De Groninger doopsgezinde familie Mesdag

De Groninger doopsgezinde familie Leutscher

DHK najaarsbijeenkomst