U als lezer / lid / abonnee kunt uw eigen doperse bijdrage insturen !
Elk nummer van de Doopsgezinde Bijdragen start voortaan met een korte persoonlijke tekst over een dopers object of met een doperse anekdote.
Bedoeling is dat in bondige, beeldende teksten de vele aspecten van dopers erfgoed naar voren komen en de persoonlijke betekenis ervan voor de schrijver.

Dopers erfgoed kan van alles zijn:

voorwerpen van emotionele waarde,
zinsneden die te pas en te onpas gebruikt werden of worden,
anekdotes,
ruimtes die herinneringen teweegbrengen,
spotprenten die op de lachspieren werken,
dingen ‘van thuis’, of dingen van een gemeente,
iets lokaals of juist iets wat dat overstijgt.

In de loop der tijd bouwen we zo een verzameling bijdragen op die zicht bieden op dopers erfgoed in de breedste zin van ’t woord en op de betekenissen die ze voor de inzenders persoonlijk hebben.
Voor de eerste aflevering werd Jan Keuning gevraagd een tekst te leveren over een dopers ‘erfstuk’ dat een bijzondere persoonlijke betekenis voor hem heeft. Voor de tweede aflevering schreef Daan de Clercq al een bijdrage.
Voor alle volgende jaarboeken zien we graag uw bijdrage tegemoet,
mét een illustratie (foto of tekening),
en in niet meer dan 700 woorden.
Email uw verhaal naar: redactie@dhkonline.nl.
De redactie neemt dan snel contact op over plaatsing.
Laten we er wat bijzonders van maken!
De redactie