Doopsgezinde Dominees

Bio- en bibliografische gegevens omtrent overleden predikanten die vanaf eind 18de eeuw tot eind 20ste eeuw de Doopsgezinde Broederschap in Nederland hebben gediend.
De informatie werd in de loop van enkele decennia verzameld door vrijwilligers, waaronder ds. Leo Laurense, S. Yoder, B. Lavooij-Janzen, T. Voolstra, A. Plak en D. Krijtenburg.
In de lijst hieronder staan van A tot Z de namen, aanklikbaar naar ‘sheets’ van tussen 1 à 4 pagina’s (in pdf) met daarop basale informatie én verwijzingen naar meer (zo veel mogelijk digitaal beschikbare) bronnen óver en geschriften ván de betreffende persoon. Het gaat daarbij onder andere om: ‘levensberichten’, necrologieën en in memoriams over én om boeken, artikelen, prekenbundels en gearchiveerde brieven.
De gegevens worden zo mogelijk voorzien van portretten. In de loop der tijd zal de informatie en de lijst met namen verder worden uitgebreid. Ontbrekende of incorrecte informatie of dode linken worden zo mogelijk aangepast. Opmerkingen, vragen en suggestie zijn welkom. Graag naar: webredactie@dhkonline.nl
Klik HIER voor de betekenis van in de sheets soms gebruikte afkortingen voor geciteerde bronnen, organen en instellingen.

A

Akkeringa, Jan Hendrik (1808-1873)

alberda-van der zijpp, Teatske ZIE: Zijpp

Andriessen, Simon Jacobus (1831-1901)

Annema, Hedman (1925-1993)

Appeldoorn, Johan Gerrit (1862-1945)

Attema, Doede (1880-1954)

Attema, Jurriën (1838-1908)

B

Bakels, Herman (1871-1952)

Bakels, Pieter Simons (1844-1921)

Bakker, Adolphina Henriëtte Anne (1907-1983)

Bakker, Claas (1812-1884)

Bakker, Cornelis Jacobsz (1842-1899)

Bakker, Gerrit (1789-1872)

Bakker, Hendrik Jacobs (1752-1848)

Bakker, Jacob Sybrands (1802-1863)

Bakker, Jan Fopko (1843-1911)

Bakker, Johannes Michiels (ca. 1780-1849)

Bakker, Rienk Jacob (1827-1861)

Bakker, Ulbe Dirks (xxxx-1826)

Bakker, Wijntje (1934-2015)

Ballot, Anthony (1836-1871)

Ballot, Johannes Stephanus Simeon (1840-1879)

Ban, Anna Jacoba van den (1899-1974) [aka: meerdink-van den ban]

Banga, Willem (1879-1955)

Barthel, Hendrik Christian (1877-1936)

Bavink, Lodewijk Gerhard (1811-1890)

bavink, gerrit lodewijk ZIE: Bavink, Lodewijk Gerhard

Beekhuis, Johannes Coenraad (1925-2003)

Beerta, Pieter Roelofs (1783-1852)

Beets Pzn, Pieter (1755-1813)

Bend, Johannes Gerrit van der (1922-1999)

Berg, Harm Gerrit (1882-1920)

Bij, Pieter Sjoerds van der (xxxx-1842)

Bijl, Adrianus Jan (1837-1904)

Bijl, Jan Adrianus Pieter (1882-1967)

Bijl, Pieter Kornelis (1852-1894)

Bilderbeek, Henk van (1925-2005)

Billau, August (1847-1892)

Binnerts, Arjen (1865-1932)

Binnerts, Sjoerd Gerben (1839-1915)

Blaauw, Adriaan (1855-1883)

blanksma-van der zwaag, trijntje ZIE: Zwaag

Bleeker, Jan van der Boogh (1762-1833)

Bleijker, Jan de (1765-1832)

Blickensdörfer, Samuel (1848-1926)

Blijdensteijn, Isaak de Stoppelaar (1811-1857)

bloem-dekker, cornelia félice ZIE: Dekker

Bodisco, Jacob (1808-1872)

Boeke, Isaak Herman (1846-1913)

Boeke, Jan (1805-1854)

Boekenoogen, Jan Gerrit (1856-1933)

Boer, Emile Henri (1913-1971)

Boer, Hermanus de (1829-1909)

Boer, Marie (Mies) de (1907-1990)

Boerlage, Jacoba (Coba) Johanna (1892-1971)

Boersma, Rein Douwes (1880-1965)

Boetje, Gerrit Jochems (1811-1854)

Boetje, Herman (1846-1937)

Boetje, Jochem (1841-1890)

Bol, Gerrit Dirks (na 1767-na 1820 )

Bol, Klaas Pieters (ca. 1748-na 1829 )

Bonga, Lykele (1892-1952)

Bonk, Pieter (1814-1893)

Boonstra, Broer Piersz (1784-1863)

Borg, Jan ter (1782-1847)

Born, Feike (1825-1886)

Bos, Maaike Frouwke (1925-2012) [aka: van der velden-bos]

Botke, Pieter (1856-1929)

Bouma, Symen Jacob (1903-1963)

Bouman, Hermanus Lambertus (1795-1865)

Bouman, Heyke Uden Heykes (1828-1878)

Braak, Frederik Wilhelm Wouter (1874-1944)

Brakel, Johan Engelbert van (1882-1950)

Bremer, Hendrik (1916-1992)

Britzel, Hendrik (1871-1942)

Broer, Andries, Lucas (1900-1994)

Broer, Wouter (1906-1968)

Broese van Groenou, Herman (1822-1894)

Broos, Abraham (1834-1864)

Brouwer, Jan (1760-1838)

Bruggencate, Henriëtte Cornelia ten (1893-1968) [aka: voorhoeve-ten bruggencate]

Brugman, Christina Wilhelmina (1913-2004) [aka: den herder-brugman]

Brüsewitz, Carl Friedrich (1919-2008)

Büch, Anna Clara (1917-1953) [aka: krijtenburg-büch]

Buruma, Ybele S. (1884-1969)

Bussy, Izaak Jan le Cosquino de (1846-1920)

Buy, Jean Bernard du (1870-1962)

C

Calcar, Hendrik van (1838-1915)

Calcar, Jan Daniël van (1874-1948)

Cardinaal, Cornelis (1808-1890)

Cate Hoedemaker, Herman ten (1823-1901)

Cate, Arnold Hermanszn ten (1833-1920)

Cate, Egbertus Marius ten (1868-1926)

Cate, Frederik ten (1878-1945)

Cate, Gerhard Thzn ten (1731-1826)

Cate, Gerrit ten (1825-1910)

Cate, Herman Hermansz ten (1804-1864)

Cate, Herman Izaäk ten (ca. 1799-1858)

Cate, Izaäk ten (1773-1839)

cath, enne wouters ZIE: Wielinga, Inne Wouters

Cleeff Jr, Laurens van (1823-1901)

Cleeff, Hendrik van (1862-1925)

Cleeff, Hendrikus Arnoldus van (1819-1900)

Cleeff, Laurens J. Jz van (1851-1907)

Cleeff, Laurens van (ca. 1785-1859)

Cnoop Koopmans, Wopko (1800-1849)

Cool Pzn, Gerrit (1840-1902)

Cool, Pieter (1807-1891)

Corver, Cornelis (1833-1903)

Coster, Herman Gerrit van Velzen (1801-1869)

Coster, Lambertus ten Cate (1809-1876)

Costers, Julian Hendrik (ca. 1813-1857)

Craandijk, Jacobus (1834-1912)

Cramer, Alle Meenderts (1805-1894)

Cramer, Alle Meinderts (1876-1920)

Cramer, Samuel (1842-1913)

Cremer, Bernardus (1768-1812)

Cremer, Herman C. (1831-na 1865)

Croese, Hendrik (1788-1865)

Croix, Andre du (1910-1945)

Cuperus, Andle Scheltes (1758-1812)

Cuperus, Bartholomeus (1836-1913)

Cuperus, Johannes Nannes (xxxx-na 1820)

D

Daalder, Enno (1915-2002)

Daalder, Simon Martinus Anton (1905-1981)

Dantuma, Oeds Roelofs (1765-1848)

Deenik, Albertus Agathus (1835-1903)

Deenik, Mark Leonard (1865-1947)

Dekker, Cornelia Félice (1937-2006) [aka: bloem-dekker]

Dekker, Samuel Johan (1848-1922)

Delden Bzn, Jan van (1831-xxxx)

Delden, Maurits Ernst van (1818-1872)

Dijk, August Frederik Leopold van (1904-1990)

Dijkema, Fokke (1877-1944)

Dijkstra, Elisabeth (1922-2002) [aka: van turnhout-dijkstra]

Dijkstra, Jogchum (1942-2016)

Dijkstra, Uilke Reitses (1756-1823)

Dirkmaat, Jan (1883-1914)

Doel, Anton van den (1931-2001)

Dokkum, Cornelis Roelof van (1848-1937)

Dokkumburg, Pieter van (1737-1811)

Dornseiffen, Hoito Godert (1841-1922)

Douwen, Wiebe Jans van (1846-1912)

Doyer Tzn, Anthony (1787-1853)

Doyer van Cleeff, Anthony (1811-1900)

Doyer, Abraham (1794-1851)

Doyer, Assuerus (1758-1838)

Doyer, Mattheus (1790-1859)

Doyer, Sara Elisabeth (1897-1974)

Dozy, Jan Dionijs (1892-1965)

Dronrijp Uges, Herman Coenraad Andries (xxxx-1856)

Drooge, Alexander Hubertus van (1872-1942)

Dufour, Bartholomeus (1903-1976)

Duin, Cornelis (Kees) van (1927-2008)

Duparc, Else Atie (1911-2000) [aka: franken-duparc]

Dyserinck, Johannes (1835-1912)

E

Eeghen, Christiaan Pieter van (1853-1917)

Eelman, Johanna Maria (1894-1978)

Eerens, Jacqueline Louise de (1894-1960) [aka: franck-de eerens]

Elhorst, Hendrik Jan (1861-1924)

Engelkes, Engelko (1873-1933)

Ens, Hendrik (1847-1912)

Ens, Petrus (1873-1942)

Erkelens, Johannes Marinus (1881-1969)

F

Faber, Reint Johannes (1916-1972)

Fast, Abraham (1886-1962)

Feenstra Jr, Pieter (1850-1936)

Feenstra Sr, Pieter (1800-1886)

Feenstra, Pieter Wepkes (1768-1858)

Feenstra, Pieter Wepkes (1831-1919)

Feickens, Klaas Oenes (1825-1882)

Fennema, Izaäk ten Cate (1810-1886)

Fink, Ruardus (1757-1834)

Fleischer, Frederik Cornelis (1868-1929)

Fleischer, Willem Isaäk (1905-1973)

Floh, Jacob Hendrik (1758-1830)

Fopma, Geert (1870-1954)

Foppema, Roel (1870-1958)

franken-duparc, else atie ZIE: Duparc

Franken, Gerben Frankes (1759-1826)

Franken, Henk J. (1917-2005)

franken-liefrinck, Elza ZIE: Liefrinck

Frater Smid, Everhardus (1916-2002)

Frerichs, Geert Elias (1836-1906)

Frerichs, Johannes Gerard (1880-1971)

Frevel, Angeniëtta Maria Louise (1898-1994)

G

Gaaikema, Harm Hendrik (1904-1996)

Gaaikema, Menno Jan Jacob (1909-2003)

Gelder, Arend Hendrik van (1756-1819)

Gelder, Hendrik Arend van (1825-1899)

Gerhards, Wilhelm (1810-1875)

Gerrits, Gerlof (xxxx-1814)

Gerritsma, Anne (1868-1960)

Gerritsma, Mettje Tjitske (1893-1950)

Geuns, Bartel van (1805-1873)

Geuns, Cornelis Sytse van (1794-1827)

Geuns, Jan van (1765-1834)

Geuns, Matthias C. van (1823-1904)

Geuns, Matthijs Jansz van (1758-1839)

Giessen, Jan Hendrik van (1872-1934)

Gilse, Alexander Gerard van (1847-1928)

Gilse, Alexander Gerard van (1923-2010)

Gilse, Jacob van (1836-1917)

Gilse, Jan van (1810-1859)

Glasz, Pieter Jacob (1869-1939)

Golterman, Willem Frederik (1898-1990)

Gooszen, Sara (1902-1987)

Goot Pz, Pieter van der (1817-1877)

Goot, Arnold Hiddes van der (1863-1945)

Goot, Benjamin van der (1893-1962)

Goot, Syne Hiddes van der (1799-1889)

Goot, Syne van der (1868-1899)

Gorter, Adam Gosses (1833-1863)

Gorter, Douwe Simons (1811-1876)

Gorter, Foeke Wigles (1756-1836)

Gorter, Johanna (Han) (1927-1993) [aka: woudstra-gorter]

Gorter, Klaas (1849-1889)

Gorter, Klaas Simons (1822-1901)

Gorter, Klaas Tamme (1911-1979)

Gorter, Simon (1778-1862)

Gorter, Simon (1838-1871)

Gorter, Simon Henri Nicolaas (1885-1967)

Gosses Godartzn, Sjoerd (1907-1969)

Goteling Vinnis, Lodewijk Frederik (1824-1892)

Goudsbloem, Arie Pieter (1898-1970)

Grin, Simon (xxxx-1837)

Groeneveld, Dina (1899-1969) 

Groeneveld, Frits Ph. (1938-2014)

Groot, Gerrit de (1915-2003)

Groot, Jacob (xxxx-1851)

Grootes, Jan Pieter Huijbert (1908-1946)

Grouw, Gerben Korneliszn van (1754-1825)

Grouw, Tjalling Gerbens van (xxxx-1810)

Gulik, Augustus van (1838-1918)

Gulmans, Jaap (1939-2017)

H

Haars, David (1867-1948)

Haarst, Willem Pieter Jasper van (1854-1932)

Haga, Bauke (1849-1937)

Haga, Hendrikus (1814-1889)

Halbertsma, Joost Hiddes (1789-1869)

Halbertsma, Lieuwe Eeltjes (1824-1854)

Hamel, Marianne Jeanne van (1918-2014)

hardorf-dijkstra, elisabeth ZIE: Dijkstra

Harting, Dirk (1817-1892)

Hartog, Jacob (1803-1894)

Hartog, Jan (1772-1840)

Hartog, Jan (1829-1904)

Hartog, Marc Leonard (1862-1929)

Hayma, Klaas Jelles  (1791-1869)

Heep, Josephus Johannes (1866-1931)

Heeringa, Gerrit (1875-1943)

Heijnes, Martinus Johannes (1921-2003)

herder-brugman, christina wilhelmina den ZIE: Brugman

Herder, Gerrit Johannes Wilhelmus den (1906-1980)

Herder, Hendrik Arnoldus Martinus den (1915-1947)

Heringa, Petrus Marinus (1878-1972)

Hesta, Leonardus (1856-1901)

Hilverda, Johannes Wytze (1925-1994)

Hilverda, Wytze (1884-1961)

Hoek, Atse Wybes van der (xxxx-1835)

Hoek, Wybe Hommes van der (1790-1875)

Hoekema, Catharinus Paulus (1909-1992)

Hoekstra Bz, Sytze (1822-1898)

Hoekstra, Benedictus (1793-1872)

Hoekstra, Sjoerd (1805-1894)

Hofkes, Herman Christiaan (1836-1868)

Hofman, Rudolf (1925-2011)

Hofstede, Gerrit (1866-1951)

Hoitsema, Anco Synco (1824-1900)

Holl, Folpmer Jacob de (1869-1934)

Hollenberg, Pieter (xxxx-na 1814)

Holtz, Lodewijk Gerhard (1880-1927)

Homan, Biense Klaas (1924-2011)

Honig, Jan Jansz (1847-1902)

Honig, Klaas Jansz (1769-1832)

Honigh, Meindert (1871-1932)

Hooghiemster, Herre (1875-1927)

Hoogslag, Titus (1920-1992)

Hoop Scheffer, Jacob Gijsbert de (1819-1893)

Hoop, Taedse Jakles de (1753-1839)

Hoosen, Jan Jansz (1758-1834)

Hovens Greve, Abraham Kornelis (1817-1857)

Hovens Greve, Coenraad (Koenraad) (1779-1874)

Huidekoper, Anne Willem (1836-1900)

Huizinga, Dirk Jacobs (1772-1843)

Huizinga, Doewe Siewerts (1820-1907)

Huizinga, Jacob Dirks (1809-1894)

Huizinga, Jacob Tietes (1734-1821)

Huizinga, Menno (1876-1959)

Hulshoff, Abraham Allard (1815-1875)

Hulshoff, Gerhard Adam (1836-1901)

Hulshoff, Gerhard Adam (1874-1938)

Hulshoff, Isaac (1869-1951)

Hulshoff, Jacob (1875-1938)

Hulsinga, Gosse Alles (1757-1831)

Hulsinga, Wybe Gosses (1793-1830)

Hulst, Jan Laurensz van (1779-1846)

Hulst, Jan van (xxxx-1821)

Hulst, Laurens Jansz van (1803-1869)

Hulst, Willem van (1807-1885)

Hylkema, Cornelis Bonnes (1870-1948)

Hylkema, Johannes Hendrikus (Jan) (1919-2001)

Hylkema, Meindert Albert (1889-1954)

Hylkema, Oepke Trinus (1902-1988)

Hylkema, Tjeerd Oeds Ma Hylke (1888-1962)

I

IJsenbeek, Daniel (1784-1859)

Inja, Cornelis Poulis (1903-1989)

iwema-schipper, francien ZIE: Schipper

J

Jacobszoon, Jacob Pieter (1925-1983)

Jeeps, Ulbe H. (xxxx-1833)

Jelsma, Tsjerk (1924-1990)

Jesse, Willem (1833-1912)

Jolles, Wilhelmina Cornelia (1896-1979)

Jong, Arnoldus de (1802-1854)

Jong, Arnoldus de (1873-1946)

Jonge, Auke F. de (1933-2018)

Jongh, Jacob de (xxxx-1839)

Julius, Jacob (xxxx-1862)

K

Kaijser, Anthonie (1830-xxxx)

Kalverboer, Simon (ca. 1762-1829)

Kam, Adrianus J. de (1897-1965)

Kampen, Willem Abraham van (1811-xxxx)

Karsdorp, Gerrit (1729-1811)

Kater, Gerard (1911-1994)

Keessen Jr, Willem Dirks (1814-1893)

Keessen, Dirk Aldert (1788-1863)

Keessen, Gerrit Cornelis (1766-1840)

Keessen, Willem Willems (1791-1857)

Keestra, Romke Jansz (1796-1871)

Kerbert, Jan 1820-1890)

Keulen, Jeljer (1871-1938)

Keuning, Herman Rein (1919-2015)

Keuning, Jelle Pieter (1916-1987)

Keuning, Pieter Jelle (1887-1960)

Keuter, Albert (1892-1945)

Keyser, Marie (1928-2015)

Kielstra, Tjepke (1852-1936)

Klaasesz, Frederik Ignatius (1826-1866)

Klein, Leendert (1766-1826)

Klosma, Volkert Klazes (1751-1841)

Knipscheer, Jacob Frederik (1865-1954)

Knipscheer, Leendert Desiderius Gerardus (1903-1989)

Knot, Jan (1917-1980)

Knot, Martha (1916-1983) [aka: stevens-knot]

Koekebakker, Hendrik (1847-1890)

Koekebakker, Jacob (1875-1963)

Koekebakker, Willem (1878-1954)

Koning, Jan (ca. 1819-1848)

Kooijmans, Frederik Bastiaan (1897-1962) 

Kooiman, Jan (1865-1934)

Koopmans, Dirk (1792-1849)

Koopmans, Gerbrand (1779-1836)

Koopmans, Lieuwe (1928-1988)

Koopmans, Rinse (1770-1826)

Kops, Jan (1846-1872)

Kossen, Dirk (1865-1934)

Kossen, Hendrik Bernardus (1923-2009)

Kossen, Heron (1932-2002)

Koster, Jan (1871-1944)

Kosters, Gerardus Martinus (1907-1984)

Kosters, Martinus Jan (1875-1944)

Kraemer, Gustav (1863-1948)

kraft-rothfusz, eva tiny ZIE: Rothfusz

Krijtenburg, Jacob (1915-1960)

krijtenburg-büch, anna clara ZIE: Büch

Kühler, Wilhelmus Johannes (1874-1946)

Kuiken, Roelof (1853-1895)

Kuiper, Abraham Kornelis (1864-1944)

Kuiper, Frederik (Frits) (1898-1974)

Kuiper, Jacob (1874-1947)

Kuiper, Jacob (xxxx-1825)

Kuiper, Jan (1794-1882)

Kuiper, Taco (1766-1813)

Kuiper, Taco (1824-1906)

Kuipers, Robijn (1879-1949)

Kuipers, Willem Hendrik (1944-1991)

Kuitse, Roelof Sijtse (1924-2007)

Kuperus, Rinke Sjoerds (1850-1920)

Kutsch, Lojenga Salvus (1842-1904)

L

Laan, Theo van der (1935-2007)

Langbeek, Grietje (1920-1996)

Lange, Jan (1922-2004)

Lange, Rudolf Christiaan de (1891-1963)

Lanoy, Karel de (1827-1919)

Laurense, Leo (1925-1998)

Leendertz, Abraham Cornelis (1822-1899)

Leendertz, Abraham Cornelis (1854-1930)

Leendertz, Cornelis (1784-1857)

Leendertz, Cornelis (1843-1928)

Leendertz, Cornelis Abraham (1861-1939)

Leendertz, Jacobus (1809-1877)

Leendertz, Johannes Matthias (1885-1977)

Leendertz, Pieter Willemszn (1817-1880)

Leendertz, Willem (1883-1970)

Leendertz, Willem Isaac (1850-1917)

Leignes Bakhoven, Helena Christina (1910-1996)

Leistra, Aafke (1902-1967)

Lennep, Egbert David van (1787-1851)

Leyns, Hillegonda Alida (1920-1979) [aka: schiere-leyns]

Liefde, Jan de (1814-1869)

Liefrinck, Elza (1899-1982) [aka: franken-liefrinck]

Linden, Andries Jan van der (1923-2011)

Linden, Jan Willem van der (1846-1923)

Lodeesen, David (1829-1908)

Loghum Slaterus, Anne Jans (1868-1937)

Londo, Joke C. (Marije) (1935-1983) [aka: oosters-londo]

Loosjes, Adriaan (1828-1902)

Loosjes, Jacob (1874-1935)

Loosjes, Vincent (1855-1932)

Lubberde, Klaas Jacobs (1769-1849)

Lubberden, Pieter Jans (1815-1888)

Lubberden, Willem Jans (1814-1893)

Lugt, Paulus Johan (1916-1982)

Lugt, Pieter Evert (1841-1908)

Luikinga, Hendrik (1916-1987)

Luikinga, Menno Willem (1948-1995)

Luikinga, Willem (1879-1928)

Lulofs, Sicco (1849-1927)

Luyt, Johanna M. (1914-1990)

M

Maakal, Wouter Martens (ca. 1760-1846)

Maar, Catharinus Cornelis de (1881-1972)

Maarse, Jan (1886-1973)

Maathuis, Gerardus Antonnis (1919-2010)

mankes-zernike, anne ZIE: Zernike

Mantel, Jan (1930-1996)

Maris, Adriana Johanna (1930-2004) [aka: smit-maris]

Martens, Marten (1773-1852)

Matthijssen, Johannes Petrus (1924-1978)

Mauve, Willem Carel (1803-1869)

Meerburg Snarenberg, Johannes (1912-1981)

meerdink-van den ban, anna jacoba ZIE: Ban

Meihuizen, Hendrik Wiebes (1906-1983)

Meijer, Johannes Arnoldus Antonius (1913-1977)

Menalda, Eeke (1759-1831)

Menalda, Simon Thomaszn (1763-1822)

Mesdag, Nine (1925-2004) [aka: treffers-mesdag]

Mesdag, Willem (1896-1975)

Messchaert, Nicolaes (1774-1833)

Messie, Piet (1923-2016)

Meulen, Folkert Rintsje van der (1929-2016)

Meulen, Hendrik ter (1841-1873)

Meulen, Karst Sybrand van der (1838-1927)

Meulen, Meinte van der (1912-1999)

Meulen, Piet van der (1911-1993)

Meulen, Sipke Inne van der (1899-1975)

Milatz, Frederik Franciscus (1879-1957)

Moerbeek, Jacobus van (ca. 1761-1852)

Molenaar, Isaac (1776-1834)

Molenaar, Isaac (1813-1891)

Molenaar, Isaac (1848-1935)

Mulder, Abraham (1893-1968)

Mulder, Alje (1846-1919)

Mulder, Edsge Marten (1844-1922)

Mulder, Heyko Harms (xxxx-1833)

Mulder, Maria Christina (Riets) (1917-2005) [aka: de wilde-mulder]

Muller, Christiaan (1813-1896)

Müller, Johann Peter (1829-1907)

Muller, Samuel (1785-1875)

Muusse, Klazina Alida (1929-2015) [aka: zeemans-muusse]

N

Nielsen, Jan Tjeerd (1926-2007)

Nieuwenhuys, Benjamin (ca. 1810-1847)

Nieuwenhuyzen, Jan van (1742-1806)

Nijdam, Cornelis (1884-1946)

Nijdam, Sytze Gerrit (1953-2001)

Nolthenius, Marius Johannes (1905-1992)

Noordhof, Jan Krijns (xxxx-1846)

Nooter, Jan (1922-1997)

Noteboom, Lamoraal (1827-1908)

O

Offerhaus, Catharina Elisabeth (1926-2005)

Oldekamp, Jan (1921-1976)

Onnes, Michiel (1879-1950)

Oor, Jan Kornelis (Cornelis) (1729-1813)

Oosterbaan, Jacob (1834-1872)

Oosterbaan, Jacob Everts (1795-1849)

Oosterbaan, Johannes Arnoldus (1837-1901)

Oosterbaan, Johannes Arnoldus (1910-1998)

Oosterbaan, Pieter (1873-1941)

oosters-londo, marije j.c. ZIE: Londo

Overbeek, Cornelis Loosjes (1793-1841)

Overbeek, Klaas Tigler (1784-1847)

Overbeek, Pieter (1817-1877)

P

Pasma, Frans Hendriks (1886-1970)

paul-tieks koening, francina ZIE: Tieks Koening

Pekelharing, Dirk (1839-1908)

Pekelharing, Klaas Rutger (1824-1885)

Pekema, Engelbertus (1877-1950)

Pekema, Jelle Sippesz (1863-1942)

Persijn, Jan (1787-1861)

Pesch, Abraham Jacobus van (1806-1850)

Plaats, Jan Daniël van der (1826-1891)

Plantenga, Broer Pieter (1865-1929)

Plantinus, Doede Jans (1815-1890)

Plantinus, Jan (1782-1851)

Ploeg, Feike van der (1805-1883)

Ploeg, Folkert van der (1865-1947)

Ploeg, Hidde Wybe (Wibius) van der (1769-1853)

Ploeg, Hidde Wybe (Wibius) van der (1815-1903)

Ploeg, Jan van der (1834-1917)

Ploeg, Johannes Aeschinus van der (1778-1859)

Ploeg, Sybrand Feico van der (1854-1942)

Ploeg, Tjalke Johannes van der (1876-1938)

Pol, Adam (1782-1872)

Pol, Gerhard (1815-1895)

Pol, Jacob (1787-1848)

Pol, Jan (1804-1849)

Pol, Johannes (1815-1888)

Post, Bouwe (1920-1998)

Post, Harmen Andries (1770-1850)

Postema, Martien Cornelis (1928-2016)

Postma, Foeke Ymes (xxxx-na 1812)

Postma, Johan Sjouke (1910-1995)

Postma, Tjipke (1941-2009)

Pott, Nicolaas (1793-1872)

Pottinga Hzn, Jetse (1846-1927)

Pottinga, Dirk (1876-1924)

Prook, Pieter Gerrits (xxxx-1855)

Prook, Willem Cornelis (xxxx-1860)

R

Rawie, Johannes Hendrik (1914-1991)

Reen, Ynse Ypes (1774-1844)

Reinders, Luurdo (1870-1948)

Reinders, Uko Jan (1868-1917)

Rekker, Sikke (1768-1835)

Richards, Dick (1916-1972)

Richardson, Jacqueline Andrée (1935-2006) [aka: thimm-richardson]

Riemsdijk, Joseph Hubertus van (1883-1940)

Rijswijk, Govert Jan van (1764-1838)

Ris, Klaas (1795-1852)

Rössing, Karel Willem (1840-1921)

Rothfusz, Eva Tiny (1915-2000) [aka: kraft-rothfusz]

Rowaan, Johannes (1928-1995)

Rudolphi, Barthold Hendrik (1870-1945)

Rusburg, Barend (1767-1856)

S

Schayck, Pieter Jacobus van (1923-1986)

Schepman, Margaretha Catharina (1919-1990)

Schermer, Klaas Cornelis (xxxx-1854)

Scherpenhuyzen, J. (1877-1923)

Schiere, Teunis (1836-1907)

schiere-leyns, hillegonda alida ZIE: Leyns

Schiff, Willem Cato (xxxx-1892)

Schipper, C.A. (1922-1993)

Schipper, Francien (1951-2014) [aka: iwema-schipper]

Schippers, Jan (1845-1916)

Schopenhauer, W. (1858-1932)

Schreurs, Teunis Wolters (1782-1826)

Schuilenburg, Pieter Haitses (xxxx-na 1816)

Schuiling, Klaas Roelof (1831-1907)

Schuiling, Roelof Roelofs (1783-1871)

Schuurmans, Hermanus (1867-1942)

Schuursma, Roelof (1870-1960)

Sepp, Alidus Anne (1881-1964)

Sepp, Christiaan (1820-1890)

Sepp, Hendrik Albert (1807-1831)

Sepp, Jan (1847-1905)

Siccama, Djurre Ekke Willem (1919-2002)

Siccama, Tine Geertruida (1915-1990)

Siedsma, Jelle Ulbes (1750-1839)

Siemelink, Tjaard Hendrik (1863-1928)

Simonides, Johan (1888-1926)

Sipkema, Ane (1845-1926)

Sipkema, Johannes Wibrandus (1914-1995)

Sixma, Frederik Hendrik (1894-1968)

Slogteren, Pieter Guibald van (1890-1926)

Slooten, Johanna Hendrika van der (1900-1968)

Sluijs, Jan Jacob Johan van (1920-2002)

Sluis, Arend Jan van der (1912-2005)

Smeding, Sibold Sicco (1896-1970)

Smidts, Jan Pieters (1870-1922)

Smidts, Pieter Jans (1897-1989)

smit-maris, adriana johanna ZIE: Maris

Smit, Huibje Jans (xxxx-1830)

Snaaijer, Adriaan Johan (1914-1997)

Snellen, August (1835-1899)

Someren Greve, Hendrik van (1788-1926)

Soutendijk, Cornelia (1909-2001) {wordt nog toegevoegd}

Spaans, Simon (1873-1945)

Spaargaren, Jacob (xxxx-na 1811)

Spaargaren, Jan Willem (xxxx-na 1859)

Staveren, Willem Cornelis van (1832-1865)

stevens-knot, martha ZIE: Knot

Stiel, Albert (1862-1925)

Stoppelaar, Jan de (1855-1919)

Stoppelaar, Reinder Jacobus Taekema de (1872-1948)

Straatman, Jan Willem (1825-1882)

Straten, Eduard van (1931-2017)

Stubbe, Margaretha Catharina (1926-2005)

Stuyvenberg, Jan Willem van (1868-1950)

Swart, Rindert (1890-1919)

Sybolts, Pieter (1867-1906)

Sybrandi, Jacob (1820-1895)

Sybrandi, Klaas (1807-1872)

Sybrandi, Sybrand Klazes (1772-1854)

T

Taconis, Inne Thijsses (1815-1865)

Taconis, Klaas Ris (1844-1878)

Tammes, Pieter Johannes Theodorus (1925-1968)

Teerns, Jelle Sipkes van (1738-1823)

Teerns, Sipke Jelles van (1776-1829)

Thiessen, Jacob (1888-1963)

thimm-richardson, jacqueline andrée ZIE: Richardson

Tieks Koening, Francina (1911-2000) [aka: paul-tieks koening]

Tjeenk Willink, Herman Didericus (1843-1917)

Toe Water, Willem Hendrik (1885-1938)

treffers-mesdag, nine ZIE: Mesdag

Tulner, Harmen Pieter (1908-1973)

turnhout-dijkstra, elisabeth van ZIE: Dijkstra

U

Uiterdijk, Menzo (1863-1943)

Uiterwijk, Jakobus Hendrik (1841-1903)

Uitterdijk, Nanninga (1809-1880)

V

Valeton, Hermanus Cornelis (1905-1993)

Veen Jr, Pieter Hendriks (1867-1933)

Veen Sr, Pieter Hendriks (1804-1896)

Veen, Gerrit van (1880-1964)

Veen, Jarig Hielkes van der (1833-1919)

Veen, Onno Louis van der (1899-1989)

Veen, Roelof van der (1872-1943)

Veen, Theodorus van (1915-1981)

Veen, Theunis Hendrik van (1875-1943)

Veen, Wicher (1920-2005)

Veenland, Ubele Ymes (1873-1941)

Veenstra, Djurre Sakes (1765-1825)

Veenstra, Hendrik Cornelis (1777-1847)

Veer, Thomas van der (1910-2005)

Vegte, Jan Pieter van der (1841-1913)

Vegte, Matthias van der (1872-1956)

velden-bos, maaike van der ZIE: Bos

Veldstra, Atze (1919-2009)

Venema, Tjebbe Wiegers (1789-1856)

Verheus, Simon Leendert (1924-2012)

Verstege, Johan Antonius Jacobus (1822-1899)

Verveld, Stado Jan (1906-1973)

Verwer, Jacob de (1829-1871)

Vis Jzn, Cornelis (1872-1952)

Vis, Abraham (1837-1911)

Vis, Albert (1894-1972)

Vis, Jan Marie (1880-1956)

Vis, Pieter (1893-1942)

Vis, Pieter Albert (1865-1940)

Visscher Jr, Jan (1829-1885)

Visscher, Jan (1801-1882)

Visser, Durk Gerbens (xxxx-1836)

Vissering, Gerbrand (1813-1869)

Vissering, Jacobus David (1774-1846)

Voolstra, Sjouke (1942-2004)

voorhoeve-ten bruggencate, henriëtte cornelia ZIE: Bruggencate

Vos, Karel (1874-1926)

Vreeken, Arend Vreek (1778-1849)

Vreeken, Cornelis Pieter (1754-1832)

Vreeken, Klaas Vreek (xxxx-na 1865)

Vreeken, Willem Arend (1821-1898)

Vries Mzn, Antoni de (1870-1968)

Vries, Abraham de (1773-1862)

Vries, Bouwe Pieter de (1893-1978)

Vries, Jeronimo de (1838-1915)

Vries, Reitze de (xxxx-1860)

Vries, Sytse Jans de (1839-1899)

Vrijer Adriaansz, Gerrit (1842-1896)

W

Waard, Sytze Klazes de (1796-1856)

Waard, Sytze Klazes de (1849-1915)

Wagemaker, Jacobus Lodewijk de (1885-1953)

Walig, Jan (1797-1869)

Wartena, Johannes Aeschinus (1869-1943)

Wartena, Sjoerd (1843-1917)

Wartena, Sjoerd Dirk August (1871-1953)

Wassing, Gerrit (1925-2015)

Water, Andries Pieter van de (1896-1951)

Weij, Frans van der (xxxx-1826)

Werf, Eeltje Reins van der (1737-1818)

Werf, Johannes Reins van der (1748-1823)

Westerdijk, Pieter Bernard (1869-1954)

Westerman Holstijn, Jan (1849-1936)

Westra, Herman (1877-1930)

Wethmar, Hendrik (Henk) (1917-2001)

Weydmann, Ernst (1837-1903)

Wieling, Foppe Ebeles (1795-1871)

Wieling, Sjoerd Ebeles (1772-1835)

Wielinga, Inne Wouters (1748-1814) [aka: cath, enne wouters]

Wieringa, Jan (1918-2008)

Wiersma, Jan Nannes (1833-1907)

Wiersum, Jan Geerts van (xxxx-1826)

Wilde, Hendrik Jans de (1909-1977)

wilde-mulder, maria christina de ZIE: Mulder

Winkler Prins, Anthony (1817-1908)

Winter, Molly de (1931-2015)

Wissel, Anthonie van der (1862-1951)

Wissel, Felix van der (1892-1962)

Wittenberg, Thomas A.J. (xxxx-xxxx)

Witteveen, Hendrik Johannes (1924-2011)

Woelders, Hendrik Jacobus (1885-1942)

Woelinga, Haeije Douwe (Heijo) (1919-2012)

Woude, Ben van der (1951-2006)

Woude, Pieter Ymes van der (1759-1840)

Woude, Ynse Pieters van der (1789-1836)

Woudstra, Harmen Wybes (1801-1860)

woudstra-gorter, johanna (han) ZIE: Gorter

Wuite, Geert Jans (1874-1940)

Wuite, Jan (1874-1931)

Wuite, Jan Johan Gerard (1900-1970)

Wybrands, Aemilius Willem (1838-1886)

Wybrands, Christiaan Nicolaas (1852-1913)

Y

Yntema, Jan (1894-1944)

Z

Zaanen, Jacob van (1758-1813)

zeemans-muusse, klazina alida ZIE: Muusse

Zeeuw, Reinier de (1914-1996)

Zernike, Anne (1887-1972) [aka: mankes-zernike]

Zetten, Ger van (1926-2001)

Zijlstra, Henderika Gezina (1895-1977)

Zijpp, Nanne van der (1900-1965)

Zijpp, Teatske van der (1926-2016) [aka: alberda-van der zijpp]

Zondervan, Pieter Sjoerds (1863-1937)

Zonneveld, Johannes (1936-2012)

Zutphen, Pieter Willem van (1809-1887)

Zwaag, Trijntje van der (1923-1978) [aka: blanksma-van der zwaag]

betekenis van in de pdf’s soms gebruikte afkortingen voor geciteerde bronnen, organen en instellingen:

A.D.S.Algemene Doopsgezinde Sociëteit (landelijk coördinerend lichaam sinds begin 19e eeuw)
A.D.W.Algemeen Doopsgezind Weekblad – vanaf oktober 1946 opvolger van ‘De Noodbrug tusschen Nederlandsche Doopsgezinden’; Jrg. 1, nr. 1 (5 okt. 1946)-jrg. 60, [nr.] 51/52 (24 dec. 2005)
Apparaat Laurensedocumentatiebestand met gegevens over overleden doopsgezinde predikanten, opgezet door ds. Leo Laurense
Bie/Loosjes (ook: Biogr Wb)Biographisch Woordenboek van Protestantsche Godgeleerden in Nederland (6 delen)
BLNP (ook: Biogr Lex)Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme
Blok/Molhuysen (ook: NNB Wb.)Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek (10 delen)
D.B.Doopsgezinde Bijdragen (1861-1919)
D.B.Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks, vanaf nr. 1 (1975) tot heden
DBNLDigitale Bibliotheek van Nederlandse Letteren
D.D.C.Doopsgezind Documentatie Centrum
DelpherWebsite van de K.B. met gescande Nederlandstalige publicaties (boeken, tijdschriften, kranten): https://delpher.nl. Verwijst ook door naar dbnl en google books
DGNLDoopsgezind NL – vanaf januari 2006 opvolger van Algemeen Doopsgezind Weekblad; Jrg. 01, [nr.] 01 (7 jan. 2006)- [nr.] 12 (2022)
D.J.Doopsgezind Jaarboekje
1902 t/m 1943; 42 jaargangen: 1ste Jg. (publicatiejaar 1901) t/m 42ste Jg. (publicatiejaar 1942), daarna:
1949 t/m 2023; 75 jaargangen: 43ste Jg. (publicatiejaar 1949) t/m 117de Jg. (publicatiejaar 2023)
gameoonline versie van (gedrukte) Mennonite Encyclopedia (gameo.org = global anabaptist mennonite encyclopedia online)
K.B.Koninklijke Bibliotheek
M.E. / METhe Mennonite Encyclopedia
Mij. Ned. Lett.(Levensberichten in) Jaarboek van de Maatschappij der Nederlands(ch)e Letterkunde
Noodbrugde Noodbrug tusschen Nederlandsche Doopsgezinden – vanaf juni 1945 tot september 1946 opvolger van ‘De Zondagsbode, doopsgezind weekblad’ ; Jrg. 1, no. 1 (1945) tot Jrg. 1, no. 12 (1946)
S.K. / SKSpringer & Klassen (samenstellers van de ‘Mennonite Bibliography, 1631-1961’ door Nelson P. Springer & A.J. Klassen met achter ‘SK’ uniek getal per publicatie
[kb.on.]
worldcat.org/oclc/
Opvolger van PiCarta-documentatiesyteem; uniek getal (na: oclc/) per editie van een publicatie: per fysieke druk, per ebook, per microfiche of anderzins, mét vermelding in of via welke (aangesloten) bibliotheek vindbaar.
Z.B.De Zondagsbode – in doopsgezinde en verwante christelijke gemeenten (titel t/m jaargang 7, 1893/94)
De Zondagsbode – Doopsgezind Weekblad (titel vanaf jaargang 8, 1894/95 tot 1943)