4 t/m 13 jun 2024
11:00 - 15:15
Vrije Universiteit, de Boelelaan 1105, Amsterdam
Een Confessie zonder Credo : De Artikelen van Schleitheim (1527) vrijzinnig gelezen

Acht ‘Open Colleges’ door Marius van Hoogstraten, docent wisselleerstoel Vrijzinnige Theologie, VU.

De colleges zijn gratis toegankelijk en worden gehouden op 4 & 6 en 11 & 13 juni, telkens twee colleges op één dag: van 11:00 tot 12:45 en van 13:30 tot 15:50, in zaal HG-05A32 aan de Boelelaan 1105.

In 1527 komt een groepje vroege wederdopers in Zwitserland bij elkaar om een verklaring op papier te zetten. Het is een geloofsbelijdenis die tot op de dag vandaag geldt als belangrijk referentiepunt van doperse principes: mondig en eenvoudig, maar ook streng en sober.
Vrijzinnig is de confessie niet. En toch is het geen klassiek credo. Ze zegt namelijk niets over wat je moet geloven of hoe je moet leven. Het gaat haar eigenlijk maar om één vraag: ‘Hoe vormen we een gemeenschap in tijden van crisis?’
In deze Open Colleges gaan we kritisch, inventief en speels met de Artikelen van Schleitheim in gesprek. Met hulp van moderne filosofie en theologie gaan we op zoek naar dubbelzinnigheden en spanningen. Zo klinkt er onder het schijnbaar streng Bijbelse separatisme een vriendelijker grondtoon: kerk als een gemeenschap van gelijken, en als een plek voor menselijke vrijheid midden in Gods goede schepping.

De onderwerpen per college:
College 1: Inleiding
College 2: Hoe te beginnen? (Doop)
College 3: Wij en de anderen (Tucht)
College 4: Het midden blijft leeg (Avondmaal)
College 5: De wereld en de schepping (Afzondering)
College 6: Zelfbestuur (Herders)
College 7: Vrijheid zonder soevereiniteit (Zwaard)
College 8: Woorden zonder garantie (Eed)