3 maart 2024
14:00
Kerk Doopsgezinde Gemeente Sneek , Singel 28 8601 AJ SNEEK
Presentatie boek over doopsgezinde kerk Sneek: ‘Jouw naam | een verhaal’

In dit boek van Joute de Graaf wordt de lezer meegenomen in het verhaal over de geschiedenis van de Doopsgezinden in Sneek en daarbuiten. Hoe rond 1550 de Dopersen voor het eerst in een schuilkerk in Sneek bij elkaar kwamen. En hoe hun verhaal verder ging, met de mensen en hun kerkgebouwen aan de Singel. Er speelde sindsdien een Verhaal… De auteur geeft dit verhaal een persoonlijk gezicht. Hij is een gepassioneerd onderzoeker en verteller. In drie delen wordt een verhaal verteld over de gemeentevorming, de vier kerkgebouwen en hoe het huidige kerkgebouw een nieuwe bestemming krijgt.
Op historisch verantwoorde wijze volgt de lezer die verhalen. In de titel zit de verwijzing naar het verleden. In deel 3 lees je over het heden en de toekomst! Het is een rijk geïllustreerd boek met interessante informatie over de geschiedenis van de Doopsgezinden in Sneek en ver daarbuiten.
Het is ook een boek geworden met algemene geschiedenis, kerkgeschiedenis en geromantiseerde verhaaldelen die de lezer het verleden inzuigt. De beschrijvingen in deel 2 van de geschiedenis van de vier kerkgebouwen zullen Snekers en geschiedeniskenners doen smullen.

Het Boek: Jouw naam | en verhaal : Doopsgezinde kerk Sneek
€ 24,95, hardcover, 310 blz., uitgeverij Van Warven
ISBN: 978-94-93288-45-4
De Schrijver: Joute de Graaf (1942) is lid van de Doopsgezinde Gemeente Sneek. Hij studeerde Bouwkunde en Pedagogiek. Eerder schreef hij een 7-tal boeken. Drie documentaire boeken, twee (Fryske) romans, een kritisch maatschappelijk boek, een theologisch/filosofisch boek over 16e-eeuwse vernieuwers en een boek over zijn eigen leven (2021).

De middag begint met koffie/thee en wordt afgesloten met een drankje.
Het boek is die dag met 5 euro korting te koop voor € 20,-. Graag HIER de schrijver melden dat u komt!