Dit is de DHK

De Doopsgezinde Historische Kring (DHK) heeft sinds haar oprichting in 1974 tot doel de geschiedenis van  doopsgezinden en daaraan gerelateerde stromingen in de Nederlanden te onderzoeken en de studie van doopsgezinde geschiedenis te bevorderen, hierdoor het verleden toegankelijk te maken, kennis daarover uit te breiden, te verbeteren en te verdiepen, mythes te doorbreken en vooronderstellingen te toetsen.
Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor iedereen.
Er worden activiteiten georganiseerd voor leden en andere belangstellenden.
De redactie verzorgt publicaties, onder meer het jaarboek de ‘Doopsgezinde Bijdragen’.
Zie hieronder de covers van alle jaarboeken van 1975 t/m 2022.
Meer info bij het bestuur of bij secretaris@dhkonline.nl (06 106 843 75)