Doopsgezinde Dominees

Bio- en bibliografische gegevens rond overleden predikanten die vanaf eind 18de eeuw de
Doopsgezinde Broederschap in Nederland hebben gediend.
De gegevens worden zoveel mogelijk voorzien van portretten.
Opgenomen worden de volgende gegevens :

  • volledige naam en voornamen
  • geboorte- trouw- en overlijdensgegevens
  • (familie)relatie tot andere doopsgezinde predikanten
  • portret met vindplaats of een verwijzing naar een portret
  • opleiding en datum proponentschap
  • ambtelijke loopbaan met standplaatsen
  • gepubliceerde boeken en artikelen – een keuze
  • gearchiveerde brieven
  • overige bijzonderheden
  • gebruikte bronnen

Afkortingen voor en/of volledige namen van vaak gebruikte bronnen:

D.D.C. – Doopsgezind Documentatie Centrum
S.K. – Mennonite Bibliography, 1631-1961 by Nelson P. Springer &  A.J. Klassen
M.E. – The Mennonite Encyclopedia
D.J. – Doopsgezind Jaarboekje
Z.B. – De Zondagsbode
A.D.W. – Algemeen Doopsgezind Weekblad
D.B. – Doopsgezinde Bijdragen (1867-1919)
D.B. – Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks (vanaf 1975)
Mij. Ned. Lett. – Levensberichten Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
Apparaat Laurense – documentatiebestand met gegevens over overleden doopsgezinde predikanten, opgezet door ds Leo Laurense
Biographisch Woordenboek
van Protestantsche Godgeleerden in Nederland