BAKELS, Herman


Herman BAKELS
Personalia

geboren:         25 juli 1871, te Den Hoorn
overleden:      28 juli 1952, te ’s-Gravenhage
gehuwd:          met Cornelia Maria Crok. Later gehuwd met Adriana Maria Arsina van Geitenbeek
overig: zoon van P.S. Bakels (1844-1921); zoon: P.S. Bakels en dochter: S.E. Bakels.
Opleiding
proponent:      25 september 1895
PORTRET:       Doopsgezinde Bijdragen  nieuwe reeks 23 (1997) p. 120