Symposia en Lezingen

Incidenteel worden (Zoom-)lezingen en Symposia door de DHK georganiseerd of er wordt aangehaakt bij ander organisaties. Alle activiteiten worden aangekondigd in de Nieuwsbrief en onder de Agenda.
Voor een Zoomlezing meldt u zich per mail aan waarna u de betreffende Zoom-link krijgt toegestuurd.