Symposium over ‘messiaans communisme’ van Frits Kuiper

Op 6 maart 2014 werd in het Auditorium van de VU een symposium gehouden over de betekenis van de doopsgezinde theoloog en predikant Frits Kuiper, die in 1974, op 7 maart, overleed. Het werd voorbereid door het Doopsgezind Seminarie en de DHK en de Doopsgezinde Vredesgemeente Nederland.

Tijdens het symposium werden twee boeken gepresenteerd resp. aangekondigd. Aan het eerste, een monografie door Pieter Post, ontleende het symposium zijn titel:
Naar een messiaans communisme : Frits Kuiper (1898-1974) dopers theoloog, uitgeverij Narratio. € 15,-

Het tweede, een biografie, bibliografie en briefwisseling-uitgave, door Karel de Haan: De terugkeer van de kudde : Biografie van ds. Frits Kuiper, waarin opgenomen : de correspondentie tussen Frits Kuiper en K.H. Miskotte,
uitgeverij Skandalon, € 20,-. Bij Karel de Haan af te halen:  Mariaweg 8, Oosterbeek. Indien toegestuurd, dan € 23,50 op: NL61INGB0003609262 t.n.v. penningmeester DVN, Mariaweg 8, Oosterbeek, o.v.v. ‘De terugkeer van de kudde’. met vermelding adres.

In idA, maandblad van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente Amsterdam, jaargang 53, nr. 4, april 2014, schreef Dirk Visser, langjarig  oud-secretaris van de DHK, eerst een schets van Frits Kuiper en gaf vervolgens zijn impressie van dit congres.

N.B. Het boek van De Haan zou aanvankelijk een andere titel krijgen; De toekomst in ons midden.