4 mei 2024
16:00 - 17:00
Café Seevanck, Oosteinde 16, 1474 MB Oosthuizen
Presentatie(s) biografie over Johanna Kuiper

Op twee momenten in de maand mei, eerst de 4de te Oosthuizen, en daarna op de 25ste mei, in Amsterdam, presenteert Ferdinand van Melle zijn beschrijving van het avontuurlijke leven van Johanna Kuiper (een handelseditie van de dissertatie die hij enkele jaren geleden voltooide). Klik HIER en HIER voor details over de beide presentatiedata. Aanmelding graag via dit webformulier.

Johanna Kuiper leefde gedurfd in een veelbewogen geschiedenisperiode. Na een afgebroken theologiestudie zette Johanna de stap naar een riskant beroep in de Limburgse mijnstreek, en nam daarna vele onconventionele keuzes die niet zonder gevaar waren. Ze knokte voor haar onafhankelijkheid, als vrije vrouw, als alleenstaande moeder, als postuum onderscheiden verzetsstrijdster tijdens de Tweede Wereldoorlog, als openlijke concubine, als kinderboeken- en kinderbijbelschrijfster en vertaalster, en als bewonderaarster van de jonge Republiek Indonesië.
Uit de bijna tweehonderd overgeleverde brieven van 1925-1956 tussen Johanna en haar hartsvriendin Hilde komt een intiem portret naar voren.

J.J. Ferdinand van Melle (1943) is emeritus gemeentepredikant en werkte jaren als pastor in Detentiecentra voor vreemdelingenbewaring.