Het project ‘Doopsgezinde Dominees’ staat op de website van de DHK!

Sinds half januari zijn bio- en bibliografische gegevens betreffende reeds overleden ‘Doopsgezinde Dominees’ te raadplegen op de website van de Doopsgezinde Historische Kring. Zie: https://dhkonline.nl/dd/

Informatie over circa 700 dominees, die vanaf eind 18e eeuw de Doopsgezinde Broederschap hebben gediend, werd in de loop van enkele decennia verzameld door vrijwilligers die wij zeer veel dank verschuldigd zijn, waaronder ds. Leo Laurense, S. Yoder, B. Lavooij-Janzen, T. Voolstra-Bottema, A. Plak.
De huidige webmaster van de DHK, groepeerde de informatie en voegde er vele gegevens aan toe. Vervolgens zette hij alles om in een vorm en een lay-out die paste bij de website. 

In de loop der tijd zal de toegankelijkheid, de informatie en de lijst met namen verder worden uitgebreid. Opmerkingen, vragen en suggesties zijn welkom via webredactie@dhkonline.nl.
Ontbrekende of incorrecte gegevens worden waar mogelijk aangepast.
Overigens is het werk van de vrijwilligers gestopt rond 2018, zodat – voorlopig – gegevens over sindsdien overleden predikanten zullen blijven ontbreken totdat die op een later tijdstip worden toegevoegd.

De DHK blijft haar best doen om de doperse historie levend te houden door publicatie van belangrijke informatie.
Ter ondersteuning kunt u te allen tijde lid worden. Zie: HIER.