Voortgang uitgave van jaarboek Doopsgezinde Bijdragen

Het 50ste nummer van het jaarboek van de DHK voor 2024 wordt in de tweede helft van 2024 samen met het nummer voor 2023 uitgebracht, als dubbelnummer 49/50.

Achtergrond voor de vertraging is dat de nieuwe uitgever: de Amsterdam University Press (AUP) – grootste uitgever van wetenschappelijk periodieke uitgaven – iets andere richtlijnen heeft waardoor al ingediende artikelen door auteurs moesten worden aangepast.

Over een paar maanden zijn ook de nummers van de Bijdragen 1 t/m 48 weer – digitaal doorzoekbaar – beschikbaar, op de site van de nieuwe uitgever AUP, in een nieuwe rubriek.

Toekomstige nieuwe DB-nummers krijgen de leden/abonnees nog steeds wel normaal als geprint boek thuis gezonden.

Het DHK-jaarboek Doopsgezinde Bijdragen is trouwens nog de enig overgebleven wetenschappelijke, periodieke uitgave in Nederland die verbonden is met één specifieke kerkelijke stroming!